Aardbevingen

Het aantal bevingen veroorzaakt door de gaswinning is de laatste jaren toegenomen.

Tot 1986 zijn er in Noord-Nederland geen aardbevingen waargenomen. De eerste aardbeving vond op 26 december 1986  plaats bij Assen en sinds die datum zijn er door het KNMI in Noord Nederland honderden aardbevingen geregistreerd met een maximale magnitude van 3,6.

Sedert 5 januari 2015 handelt Centrum Veilig Wonen in de provincie Groningen schades af die het gevolg zijn van een aardbeving en kunt u nieuwe schades melden op de website van Centrum Veilig Wonen. Schademeldingen die vóór 5 januari 2015 zijn gemeld, worden nog door NAM afgehandeld.

Meldingen kunt u meteen doen via dit schade-formulier
Heeft u al schade bij CVW gemeld en heeft u al inloggegevens ontvangen, log dan meteen op mijn cvw in voor het melden van een nieuwe schade of om de status van uw schademelding te volgen.

U kunt ook bellen met 0800 289 66 36 (gratis) van 08.00 tot 20.00 uur (ook in het weekend).

In ons dorp hangt een aardbevings melder: u kunt de meest recente uitslagen van deze meter zien op deze website bij het knmi Let op, je moet daar kiezen voor BOWW – Oosterwijtwerd en een datum.

OWW-aardbevingsmelder-web

KNMI kaart met de laatste 30 bevingen in Nederland

Interessant is ook het 3D filmpje over de bodemdaling.  Dit filmpje is in 2008 gemaakt door studenten van de TU in Delft aan de hand van satellietopnames.

In Onderstaande kaart worden alle geïnduceerde aardbevingen weergegeven zoals deze in het PDF document op de site van het KNMI staan vermeld. Dit zijn aardbevingen die worden veroorzaakt door gas- of zoutwinning. Deze lijst wordt iedere 15 minuten aangevuld met de gegevens van de RSS feed van het KNMI.

Het overzicht van alle bevingen en trillingen

voor zover die zijn geregistreerd door de NAM

staat op onze overzichtspagina. [klik hier]

Reageren is niet mogelijk