Groencommissie

Gisterenavond was ik bij de ledenvergadering inzake de groencommissie. Er waren ongeveer 20 leden aanwezig. Hierbij een kort verslag aan de hand van de aantekeningen die ik heb gemaakt.
LET WEL: Alle notulen van Dorpsbelangen zelf zijn altijd bij Dorpsbelangen op te vragen.

Groencommissie

Roos voor de GroencommissieOp 16 maart 2017 kwam voor de eerste keer de Groencommissie bijeen in een vergadering met leden van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd.

De groencommissie – bestaande uit Francis, Luut en Menno- heeft de opdracht van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd gekregen om zich te buigen over het groenbeleidsplan. Er zijn veel mogelijkheden voor subsidie. Maar er wordt heel duidelijk gekeken naar haalbaarheid, met inzet van inwoners van Oosterwijtwerd, NU en in de toekomst. Er zal regelmatig terugkoppeling plaats dienen te vinden en open overleg.

Na een uitgebreide inventarisatie van het groen in en rond het dorp is de groencommissie tot de conclusie gekomen dat de jonge aanplant (bomen) niet zijn onderhouden door de gemeente. Ook hebben ze een overzicht van de bomen die geplant moeten zijn, maar waarvan na controle is gebleken dat die op sommige plaatsen helemaal niet geplant zijn.

Deze twee zaken zijn aangekaart bij de gemeente en zullen nog dit voorjaar hersteld worden: de iepen zullen gesnoeid worden en er zal herplant komen van de bomen die het niet gehaald hebben. De Groencommissie Oosterwijtwerd zal dit “in de gaten houden”.

Het voorstel van de Groencommissie voor de adoptie van snippergrond werd positief ontvangen. Snippergrond wil zeggen kleine stukjes openbaar groen en deze kunnen worden beheerd en verzorgd door dorpsbewoners, (maar NIET die stroken waar leidingen in zitten) Voor dit beheer wordt een budget van de gemeente ontvangen. Ter verfraaiing van de dorpsentree stelt de groencommissie voor om wilde bloemen te zaaien. Dit werkt besparend op de maaikosten, maar er wordt wel gevraagd of dorpsbewoners mee willen helpen met onderhoud. Omdat de gemeente dit jaar de dorpsentrees  op de Schoolweg en Damsterweg nog wil versmallen kan dit pas in 2018 gerealiseerd worden.

Een rode beuk zal nog dit voorjaar op het dorpspleintje worden gerealiseerd.

Luut heeft een aantal jaren geleden een plan gemaakt voor herinrichting van het dorpspleintje, dit plan is weer op tafel gelegd en de Groencommissie heeft het voorstel om dit plan uit te breiden met een jeu de boulesbaan en een dorps-kruiden/bloementuin op het volleybalveldje.  Overleg met aanwonenden  is noodzakelijk.

Deze voorstellen werden door de aanwezigen positief ontvangen zodat een begin kan worden gemaakt met de uitwerking en subsiedieaanvraag bij diverse instanties.

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Loppersum is te downloaden van de website http://www.loppersum.nl/document.php?m=21&fileid=33076&f=d095e44f67860cff2d340240d07d7c4f&attachment=1&c=26855

Reageren is niet mogelijk