Abonnement


Deze Maand in OosterwijtwerdGemeente

Gemeente Loppersum
Molenweg 12
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
T: 0596 548200
Gemeentewerf
Industrieweg 4
9919 JE Loppersum
T: 0596 548200
Milieudienst Groningen
T: 050 3671000
Milieustraat
Westerhornseweg 22
Usquert
T: 0595 423190

School

Close
05-apr-2010 20:06, Canon Canon PowerShot A430, 5.8, 21.6mm, 0.01 sec
 
Close
14-sep-2013 09:47, Canon Canon PowerShot A3150 IS, 2.7, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 400
 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 2016

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering.

Op woensdag 30 november 2016

Plaats: “Veldzicht”

Aanvang vergadering: 20.00 uur

We hopen jullie allen te ontmoeten deze avond

Agenda

Opening

Mededelingen

Notulen ALV dd 5 november 2015

Jaarverslag 2015/2016

Financiën

  • Financieel jaar verslag
  • rapportage kascommissie
  • benoeming nieuwe kascommissie

Samenstelling bestuur

Aftredend:  Gerd Berghuis en Fokje Bakker. Beiden zijn niet herkiesbaar
Verkiezing nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de vereniging doet een oproep op de leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie.

Heb je interesse en wil je meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur hoopt op toetreding van minstens 3 nieuwe leden. Kandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering

Pauze

Informatie uit overleg met de gemeente

Lopende zaken

Stand van zaken diverse commissies en activiteiten

Activiteitenplanning

Rondvraag

Sluiting

N.B. verslagen en notities liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage voor diegenen die de stukken niet  hebben ontvangen.

 

De Zwanen van Oosterwijtwerd

Zwanen met halsbanden

Het zal de meesten wel opgevallen zijn: een aantal van onze jonge zwanen draagt een halsband.
We maakten ons er zorgen over. De dierenbescherming, dierenambulance, gemeente Loppersum, dierenpolitie en tenslotte de gewone politie konden ons niet verder helpen.
Maar via de Vogelbescherming kreeg Marika toch een antwoord. Het betreft geen baldadigheid.

zwanen van Oosterwijtwerd

Zwanen in de wei achter de Mariakerk

Zwanenpopulatie Groningen

Het gaat niet zo goed met de Groninger zwanenpopulatie en het betreft hier wetenschappelijk onderzoek om de zwanen beter te kunnen beschermen. Dit kan de vrijwilligersorganisatie – de Zwanenwerkgroep van de vereniging Avifauna Groningen – ook uitsluitend doen met een officiële vergunning. En met financiële steun en in samenwerking met andere organisaties, overheden en onderzoeksinstituten. (Provincie Groningen, Vogeltrekstation en Sovon Vogelonderzoek Nederland).

Deze jonge zwanen zijn geringd met een halsband om ze beter te kunnen volgen. De code op de halsring is op grote afstand en ook op open water goed af te lezen met een sterke telescoop. Dat is van belang om een beeld te krijgen van de verplaatsingen van onze zwanen buiten de provincie Groningen (grofweg tussen Frankrijk en Denemarken).

Deze methode wordt al tientallen jaren toegepast bij watervogels als ganzen en zwanen en halsringen leveren geen problemen op voor de vogels. Er is voldoende ruimte tussen ring en nek en er treedt geen noemenswaardige schade op aan de nekveren. Wel moeten sommige dieren eerst een beetje wennen en handig worden om de veren onder de ring te poetsen.

We hebben in het verleden ook al halsbanden gebruikt en het blijkt dat de zwanen ondanks de halsband heel oud kunnen worden en jarenlang succesvol jongen groot brengen. De oudste vogels met halsbanden zijn inmiddels 17 jaar, brachten vele jongen groot en hebben ons een schat aan informatie opgeleverd die dient als onderbouwing om bijvoorbeeld afschot van zwanen te voorkomen. Van baldadigheid is hier dus geen sprake.

Aldus Jan Beekman,
Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen

 

Marika en Yolanda

Lezing over de Wondere Wereld van Dementie

feedom sculptureU bent welkom in onze Mariakerk op dinsdag 01 november 2016 om 19.30 uur  bij de lezing van Dr. Paul Jansen, gedragswetenschapper. Deze lezing is georganiseerd door het Alzheimer Café Noordoost Groningen  ; de entree is gratis, de koffie of thee ook – een gift wordt op prijs gesteld.

De Wondere Wereld van Dementie

Willen we écht iets kunnen betekenen voor mensen met hersenaandoeningen dan geldt: ‘eerst begrijpen dan begrepen worden’. Lees meer in de agenda

Zondagconcert in de Mariakerk

Zondag concert op 2 oktober

Zondag concert MjameraZondag 2 oktober om 14.30 uur wordt door Mja Mera een Levendig en melodieus zondag concert gegeven met Jiddische liederen, Klezmer en Balkanmuziek begeleid met accordeon, viool en zang in de Mariakerk
Mja Mera  zijn:  Renate Klumper, zang, Karin Heesen, viool, Peter Rippen, accordeon.
Bij het concert op 2 oktober zal Farida Zunu zorgen voor bijzondere hapjes in de pauze.
Farida woont nu in Loppersum, maar is een Oeigoerse. Haar land is, net als Tibet, door China geannexeerd en heet nu Xinjiang, een West-Chinese regio.
Entree concert 7 Euro
Aanvang 14:30 uur

Taalmaatjes gezocht

Taalmaatjes gezocht

goedvoorelkaarDe gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn op zoek naar Taalmaatjes. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die één op één, of in kleine groepjes, mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven of spreken. Als taalmaatje hoef je geen taalwonder te zijn, wel is het belangrijk dat je geduld hebt en dat je het leuk vindt om mensen te helpen.

Vrijwilligers krijgen steun van Stichting Lezen en Schrijven

Het vrijwilligerswerk vindt plaats in de bibliotheken van de drie gemeenten. Voor vrijwilligers is er altijd goede begeleiding vanuit Stichting Lezen en Schrijven. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij besteden aan het vrijwilligerswerk. Dat kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Taalmaatjes worden zoveel mogelijk gekoppeld aan mensen uit de eigen gemeente. Een belangrijk uitgangspunt is dat beide partijen een goed gevoel bij elkaar hebben.

Voorlichtingsbijeenkomst op 3 oktober

Op maandagavond 3 oktober 2016 zijn geïnteresseerden welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in het Noorderpoortgebouw aan de Opwierdeweg 2 in Appingedam. De inloop is om 19.00 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. Opgeven kan via s.kamps@noorderpoort.nl. Wilt u geen taalmaatje zijn maar wel andere vrijwilligerswerkzaamheden oppakken, zoals hulp aan ouderen of hulp bij schuldproblematiek, dan bent u ook welkom tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. De welzijnsorganisaties SWd, ASWA en Humanitas zijn op deze avond aanwezig om u hierover te informeren.

Kunt u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar u wilt toch vrijwilliger worden, dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Kamps, via 0596-692929 of s.kamps@noorderpoort.nl

Pagina 5 van 120« Eerste...34567...102030...Laatste »