Abonnement


Deze Maand in OosterwijtwerdGemeente

Gemeente Loppersum
Molenweg 12
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
T: 0596 548200
Gemeentewerf
Industrieweg 4
9919 JE Loppersum
T: 0596 548200
Milieudienst Groningen
T: 050 3671000
Milieustraat
Westerhornseweg 22
Usquert
T: 0595 423190

School

Close
13-mei-2010 08:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE290,X825, 2.7, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125
 
Close
14-sep-2013 21:17, Canon Canon PowerShot A3150 IS, 2.7, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 800
 

Herinnering: bijeenkomst voor sportverenigingen

Persbericht gemeente LoppersumH E R I N N E R I N G  bijeenkomst voor sportverenigingen

Beste sportvrienden,
Hierbij wil ik je attenderen op de uitnodiging voor de bijeenkomst voor onze sportverenigingen op 29 maart a.s. in Zeerijp. Hierbij verwijs ik je naar onderstaande uitnodiging van 2 maart jl.
Wethouder Bé Schollema zal ons op een frisse manier door de avond loodsen. Het belooft een gezellige en leerzame avond te worden. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je je alsnog aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk 20 maart a.s. via h.medema@loppersum.nl
Er worden o.a. twee presentaties gegeven

 1. “Alle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de financiële situatie
  thuis”.
  Door een bijdrage van stichting Leergeld, het Jeugd Sportfonds of het Kind Pakket, is
  het mogelijk dat kinderen lid kunnen worden van een (sport)vereniging, waardoor ze
  niet aan de zijlijn hoeven toe te kijken. Dit kan echter niet, zonder medewerking van de
  vereniging.
 2. Project “Sterk Vrijwilligerswerk” en “Grenzeloos Actief”.
  Op welke wijze kunnen we vrijwilligers werven voor- en binden aan- de vereniging /
  welke mogelijkheden zijn er voor mensen met een beperking om te sporten?
  Op de uitnodiging staat vermeld het adres Borgweg 9 te Zeerijp; dit moet echter zijn
  Borgweg 3A

A G E N D Ahuis voor de sport

1. Welkom en opening door wethouder Bé Schollema
2. Welkom en korte presentatie door de heer Bert-Jan Huizing, voorzitter voetbalvereniging de Fivel, tevens gastheer
3. Presentatie door mevrouw Gita Keizer, coördinator van Stichting Leergeld. (uitleg over Leergeld, Jeugdsportfonds en Kind pakket)
4. Attractie
5. Presentatie door het Huis voor de Sport m.b.t. “Sterk vrijwilligerswerk” (op welke manier krijg en houd je vrijwilligers binnen) en “Grenzeloos actief” (mogelijkheden voor mensen met een beperking om deel te nemen aan sport en bewegen)
6. Rondvraag
7. Sluiting door wethouder Bé Schollema

Wij rekenen op jullie komst!
Met vriendelijke groet,
Henk Medema
Medewerker afdeling Welzijn

Datum oud papier inzameling gewijzigd

Wijziging datum oud papier:

De volgende datum van de Oud Papier inzameling is gewijzigd van 12 mei naar 5 mei a.s.oud papier
Leermens heeft vanwege het 975ste jubileum festiviteiten in het dorp waardoor het lopen van oud papier in het weekend van 12 mei logistiek niet handig is.

Terugblik toneel 11 februari 2017

Terugblik Toneel 11 februari 2017

Op zaterdag 11 februari jl. was toneelvereniging ODI uitgenodigd door het Dorpsbelangen om het toneelstuk “He, kin ik dien kerel even lainen” op te voeren.


Ondanks de wat lage opkomst was het een zeer geslaagde avond! toneel

Besloten is volgend jaar wederom een toneelvoorstelling te organiseren

 

Terugblik Doe dag 11 maart 2017

Doe dag 11 maart 2017

Zaterdag 11 maart jl. is in het kader van NLdoet van het Oranjefonds een “doe dag” georganiseerd in ons dorp.
Op deze prachtige lentedag heeft een enthousiaste groep dorpsbewoners de handen uit de mouwen gestoken om:

 • het dorpspleintje onkruidvrij te maken
 • de bermen vanaf Tjamsweer afvalvrij te maken
 • in de speeltuin de speeltoestellen schoongemaakt.

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd wil bij deze de vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor hun inzet!

Groencommissie

Gisterenavond was ik bij de ledenvergadering inzake de groencommissie. Er waren ongeveer 20 leden aanwezig. Hierbij een kort verslag aan de hand van de aantekeningen die ik heb gemaakt.
LET WEL: Alle notulen van Dorpsbelangen zelf zijn altijd bij Dorpsbelangen op te vragen.

Groencommissie

Roos voor de GroencommissieOp 16 maart 2017 kwam voor de eerste keer de Groencommissie bijeen in een vergadering met leden van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd.

De groencommissie – bestaande uit Francis, Luut en Menno- heeft de opdracht van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd gekregen om zich te buigen over het groenbeleidsplan. Er zijn veel mogelijkheden voor subsidie. Maar er wordt heel duidelijk gekeken naar haalbaarheid, met inzet van inwoners van Oosterwijtwerd, NU en in de toekomst. Er zal regelmatig terugkoppeling plaats dienen te vinden en open overleg.

Na een uitgebreide inventarisatie van het groen in en rond het dorp is de groencommissie tot de conclusie gekomen dat de jonge aanplant (bomen) niet zijn onderhouden door de gemeente. Ook hebben ze een overzicht van de bomen die geplant moeten zijn, maar waarvan na controle is gebleken dat die op sommige plaatsen helemaal niet geplant zijn.

Deze twee zaken zijn aangekaart bij de gemeente en zullen nog dit voorjaar hersteld worden: de iepen zullen gesnoeid worden en er zal herplant komen van de bomen die het niet gehaald hebben. De Groencommissie Oosterwijtwerd zal dit “in de gaten houden”.

Het voorstel van de Groencommissie voor de adoptie van snippergrond werd positief ontvangen. Snippergrond wil zeggen kleine stukjes openbaar groen en deze kunnen worden beheerd en verzorgd door dorpsbewoners, (maar NIET die stroken waar leidingen in zitten) Voor dit beheer wordt een budget van de gemeente ontvangen. Ter verfraaiing van de dorpsentree stelt de groencommissie voor om wilde bloemen te zaaien. Dit werkt besparend op de maaikosten, maar er wordt wel gevraagd of dorpsbewoners mee willen helpen met onderhoud. Omdat de gemeente dit jaar de dorpsentrees  op de Schoolweg en Damsterweg nog wil versmallen kan dit pas in 2018 gerealiseerd worden.

Een rode beuk zal nog dit voorjaar op het dorpspleintje worden gerealiseerd.

Luut heeft een aantal jaren geleden een plan gemaakt voor herinrichting van het dorpspleintje, dit plan is weer op tafel gelegd en de Groencommissie heeft het voorstel om dit plan uit te breiden met een jeu de boulesbaan en een dorps-kruiden/bloementuin op het volleybalveldje.  Overleg met aanwonenden  is noodzakelijk.

Deze voorstellen werden door de aanwezigen positief ontvangen zodat een begin kan worden gemaakt met de uitwerking en subsiedieaanvraag bij diverse instanties.

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Loppersum is te downloaden van de website http://www.loppersum.nl/document.php?m=21&fileid=33076&f=d095e44f67860cff2d340240d07d7c4f&attachment=1&c=26855

Pagina 1 van 12012345...102030...Laatste »