Abonnement


Deze Maand in OosterwijtwerdGemeente

Gemeente Loppersum
Molenweg 12
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
T: 0596 548200
Gemeentewerf
Industrieweg 4
9919 JE Loppersum
T: 0596 548200
Milieudienst Groningen
T: 050 3671000
Milieustraat
Westerhornseweg 22
Usquert
T: 0595 423190

School

Close
11-mei-2009 11:57, HP HP oj6300
 
Close
01-apr-2013 09:23, NIKON CORPORATION NIKON D3000, 6.3, 40.0mm, 0.006 sec, ISO 100
 

Taalwandelingen

Taalwandeling langs verkeersborden, monumenten en straatnaambordjes- bericht van de gemeente

Van 4 tot 11 september is het de Week van de Alfabetisering. Dit is een week waarin aandacht wordt besteed aan laaggeletterdheid. De Taalhuizen uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum organiseren in deze week taalwandelingen.

Een Taalhuis is een fysieke plek waar mensen door vrijwilligers geholpen worden met lezen en schrijven. De taalhuizen zijn gevestigd in de bibliotheken in de DAL-gemeenten. Van daaruit starten in totaal drie taalwandelingen. Tijdens de wandeling zal geoefend worden met taal door stil te staan bij de betekenis van allerlei elementen in de buitenruimte. Voorbeelden daarvan zijn verkeersborden, monumenten en straatnaambordjes. Wandelen is een leuke en laagdrempelige manier om te oefenen met taal: er ligt veel taal op straat.

De wandelingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of taalniveau. Tijdens de wandelingen lopen ervaren taalvrijwilligers mee. De afstand van een wandeling is circa drie kilometer. Uiteraard is er gelegenheid tijdens en/of na het wandelen voor een gezellige pauze met een kopje koffie.

Drie wandelingen

Op dinsdag 5 september (10.00-12.00 uur) is er een wandeling vanuit de bibliotheek Loppersum, adres: Kreupelhof 2. Woensdag 6 september (10.00-12.00 uur) is er een wandeling vanuit de bibliotheek Appingedam, adres: Koningstraat 51. Vanuit de bibliotheek Delfzijl wordt er op vrijdag 8 september (14.00-16.00 uur) gewandeld, adres: Oude Schans 2. Mensen die willen meelopen kunnen zich voor 30 augustus opgeven bij André de Graaf via aj.degraaf@noorderpoort.nl, onder vermelding van naam, vanuit welke bibliotheek je wilt starten en het aantal deelnemers. Er kunnen maximaal 20 personen meelopen.

Klok luiden Mariakerk

Mariakerk bij zonsondergang. KlokluidenOok wij luiden de klok om 8 uur vanavond als herdenking en steunbetuiging

Het klokkengelui door veel kerken in Groningen om acht uur vanavond is een steunbetuiging aan alle gedupeerden van de aardbevingen door gaswinning en is onderdeel van de herdenking: de grootste en zwaarste beving was precies vijf jaar geleden te voelen, het epicentrum lag in Huizinge.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/181992/Deze-kerken-luiden-de-klok-voor-Huizinge

Input gevraagd

Input jaarlijkse schouw

Input gevraagd van de bewoners voor de jaarlijkse schouw door de gemeente op 13 september a.s.. Tijdens de schouw zal worden bekeken hoe de openbare ruimte in ons dorp “ervoor staat”. Input kan aangeleverd worden tot uiterlijk zondag 10 september via dorpsbelangen@oosterwijtwerd.net

Noteer alvast in de agenda

1 september oud papier
16 september fietstocht
14 oktober bingo
4 november oud papier
23 november ALV

Werkzaamheden wegversmalling worden woensdag afgerond

bord afsluiting kruisingVandaag zal de realisatie van de wegversmallingen worden afgerond.

Dit is later dan verwacht vanwege de problemen met de leverantie van de benodigde materialen.

Bericht van de gemeente – jeugdsportfonds en het Kind pakket

Persbericht gemeente LoppersumTijdens de bijeenkomst met de sportverenigingen eind maart jl. is o.a. een presentatie gegeven door stichting Leergeld. Daarbij is uitleg gegeven over het jeugdsportfonds en het Kind pakket.

De afspraak is daarbij gemaakt dat jullie nog een nadere toelichting zouden ontvangen.

Er hebben zich in de laatste maanden echter een aantal belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen voorgedaan op dit gebied. Dat is dan ook de reden dat wij jullie tot nu toe nog geen informatie hebben toegezonden.

In de bijlage vinden jullie nadere informatie.

Na de zomervakantie willen we nog een PR bijeenkomst organiseren, waarvoor u dan ook een uitnodiging zult ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Henk Medema

Medewerker afdeling Welzijn

Bijlage:

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de sportverenigingen eind maart jl. stuur ik jullie hierbij een nadere toelichting over Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds.

Wat doen deze stichtingen?

Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maakt het voor kinderen uit minima-gezinnen mogelijk mee doen aan allerlei activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn, door de contributie van deze activiteiten/attributen te vergoeden. Denk hierbij aan schoolreisjes, sporten of culturele activiteiten, maar bijvoorbeeld ook aan sportkleding.

Ruim gezegd: Het doel van deze organisaties is te voorkomen dat kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten. En er zo voor te zorgen dat deze kinderen niet in een sociaal isolement terecht komen.

Uitgebreide informatie vindt u op de websites die hieronder vermeld zijn.

Stichting leergeld: http://www.leergeld.nl/appingedam/

Jeugdsportfonds: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen/

Jeugdcultuurfonds: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/groningen/

Werkwijze in gemeente Loppersum:

Wanneer komen kinderen in aanmerking?

Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, kunnen een aanvraag indienen voor een vergoeding.

Bij wie de aanvraag doen?

Stichting Leergeld zal voor de gemeente Loppersum alle aanvragen behandelen; zij heeft de rol van intermediair. Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers die naar de desbetreffende gezinnen toe gaat. Ze verzorgen de aanvraag en letten er eveneens op, dat het kind ook daadwerkelijk naar de sportvereniging, de muziekles of op schoolreis gaat.

Om in aanmerking te komen voor Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds moet een aanvraagformulier worden ingediend bij: http://www.leergeld.nl/appingedam/doe-een-aanvraag/.

U kunt eventueel ook contact opnemen met de coördinatrice, mevrouw Gita Keizer, bereikbaar per mail: leergeldadl@hotmail.com of per telefoon: 06-15598850.

Kindpakket.nl

De gemeente Loppersum gaat zich binnenkort aansluiten bij kindpakket.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende fondsen zoals Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en de deelnemende gemeenten. Het doel van deze samenwerking is om het mogelijk te maken, op een gemakkelijke/laagdrempelige manier aanvragen te doen.

Bij het van start gaan van kindpakket.nl zal een bijeenkomt georganiseerd worden, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

Pagina 1 van 12612345...102030...Laatste »