Abonnement


Deze Maand in OosterwijtwerdGemeente

Gemeente Loppersum
Molenweg 12
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
T: 0596 548200
Gemeentewerf
Industrieweg 4
9919 JE Loppersum
T: 0596 548200
Milieudienst Groningen
T: 050 3671000
Milieustraat
Westerhornseweg 22
Usquert
T: 0595 423190

School

Close
05-apr-2010 20:05, OLYMPUS IMAGING CORP. FE290,X825, 2.7, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 125
 
Close
09-jul-2011 18:31, Panasonic DMC-TZ10, 4.0, 4.1mm, 0.006 sec, ISO 80
 

We luiden de klok voor Jan Reining

Jan ReiningJan Reining van de Ripperdagweg is afgelopen week rustig in de Schutse overleden.
Dinsdagmorgen wordt hij in Stilleweer om 9.30 uur in besloten kring gecremeerd.

We wensen Hanny veel sterkte.

Om 09:30 zullen we voor Jan de klok luiden van de Mariakerk.

Gemeente Loppersum maakt zich sterk voor karakteristieke panden

Gemeente Loppersum maakt zich sterk voor karakteristieke panden

In de gemeente Loppersum staan veel historische gebouwen. Sommige erkend als rijksmonument, maar de meeste niet. Vanuit het rijk en de provincie is de gemeente verplicht aandacht te geven aan cultuurhistorische waarden. Ook in relatie tot de aardbevingsproblematiek zijn er zorgen over deze gebouwen. Wethouder Pier Prins: “Deze panden zijn erg belangrijk voor onze gemeente. Ze geven identiteit en eigenheid aan de dorpen en het buitengebied. Daarom hebben we een vastgoed-beleidsvisie vastgesteld en zijn we op basis daarvan vorig jaar gestart met een inventarisatie van de karakteristieke, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in onze gemeente.”

Nieuw bestemmingsplan

Op dit moment werkt de gemeente Loppersum aan een nieuw bestemmingsplan, waarin de karakteristieke panden worden vastgelegd. Wethouder Prins: “Dit is noodzakelijk, omdat anders alle bouwwerken onder een algeheel (provinciaal) verbod vallen om een pand geheel of gedeeltelijk te slopen. Nu kunnen we ervoor zorgen dat karakteristieke gebouwen zoveel mogelijk behouden blijven.” In het voortraject is gesproken met verschillende belanghebbende partijen als historische verenigingen, dorpsbelangen, LTO Noord, provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. “We hebben zeker ook geluisterd naar de zorgen en wensen van eigenaren/bewoners van (mogelijk) karakteristieke panden. Zij maken zich net zoveel zorgen over het behoud en ontwikkelingsmogelijkheden van hun pand.”

Karakteristieke panden

Karakteristieke panden zijn identiteit bepalend en onmiskenbaar van belang voor het karakter van Loppersum. Het uitgangspunt van de gemeente Loppersum is ‘behoud gaat voor vernieuwing en vernieuwing gaat voor sloop’. Zo wordt per karakteristiek pand gekeken of behoud haalbaar is. Mocht verandering noodzakelijk zijn, dan wordt gezocht naar een goede afstemming met de karakteristieken van het pand. Is sloop onontkoombaar, dan is een alternatief passend plan mogelijk. Bij het toekennen van een vergunning maakt de gemeente een zorgvuldige afweging tussen de cultuurhistorische waarde, de gebruiksmogelijkheden en de (bouw)technische staat van het pand.

Karakteristieke gebieden

Daarnaast zijn er veel panden die structuur- en beeldbepalend zijn. Deze zijn vooral gekoppeld aan de relatie tot hun omgeving, zoals de ligging in een gebied. “In de karakteristieke gebieden zetten we in op het behouden van het kenmerkende straat- of landschapsbeeld”, aldus wethouder Prins. “Voor ieder pand in zo’n gebied moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd als het (geheel of gedeeltelijk) gesloopt moet worden. In alle gevallen vragen we de initiatiefnemers na te denken over een passend plan voor herontwikkeling (‘geen gat zonder plan’). Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook andere invullingen zijn mogelijk.”

Onderscheid karakteristieke panden en gebieden

Om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de inspraakreacties, om aan te sluiten bij de regels van de provincie en om het bestemmingsplan overzichtelijk te houden, heeft de gemeente Loppersum gekozen voor een onderscheid in panden en gebieden.

Prins: “Uit de meerderheid van de inspraakreacties van inwoners is namelijk gebleken dat veel panden op de lijst onterecht waren aangewezen als individueel karakteristiek pand. Het ging hier voornamelijk om panden die structuur- en beeldbepalend zijn.

Deze panden zijn van belang in relatie tot hun omgeving en niet als individueel pand.”

De panden die in de inventarisatie als identiteit bepalend zijn aangewezen, worden in het bestemmingsplan als karakteristiek benoemd. Deze panden zijn ieder voor zich onmiskenbaar van belang voor het karakter van Loppersum.

Ze vertegenwoordigen bijzondere kwaliteiten die de moeite waard zijn om te behouden.

De structuur- en beeldbepalende panden krijgen geen eigen aanduiding. Hier is gekozen voor een gebiedsgerichte benadering. De panden worden daarom niet individueel gewaardeerd, maar juist in relatie tot hun omgeving.

Proef met mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen in Noordoost Groningen

Gezamenlijk persbericht gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum
28 maart 2017
Proef met mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen in Noordoost Groningen

Inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWEDAL) die gebruik maken van de WMO, kunnen straks voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen allemaal terecht bij een mobiel servicepunt. Leverancier RSR, waar de gemeenten een contract mee hebben, zet hiervoor een bus in. Het Mobiele Service Punt is gestart in 2016 in enkele gemeenten. Inmiddels staat de bus in alle gemeenten op een vaste plek, op een vast dagdeel per twee weken. Het inzetten van de bus is een proef en wordt in de tweede helft van dit jaar geëvalueerd.

Eerste reacties bijzonder positief
Wethouder Joostens, van de gemeente Delfzijl, laat namens de gemeenten weten blij te zijn met dit initiatief: “Naast het telefonisch of per mail melden van een vraag of storing, kan men nu ook zonder afspraak terecht op een van de locaties waar het mobiele servicepunt staat. De eerste reacties van bezoekers zijn bijzonder positief. Er is onder andere veel vraag naar eenvoudige rolstoelen, het oppompen van een band en douchestoeltjes. Ook komt men er gewoon voor een gezellig praatje.” De wethouder laat daarnaast weten dat ook inwoners die geen gebruik van de Wmo terecht kunnen bij de Mobiele Service Bus: “Voor al onze inwoners wordt het op deze manier makkelijker om zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.”

Op een vast dagdeel en vaste locatie

In alle zeven gemeenten staat de bus tweewekelijks op een vast dagdeel op een vaste locatie. De Mobiele Service Bus is te vinden in:

Op de website van RSR: www.rsr.nl is de meest actuele informatie over de Mobiele Service Bus te vinden.

Algemene Ledenvergadering van de Begrafenisvereniging “OOSTERWIJTWERD” en begraafplaats “RUSTHOF”

Algemene Ledenvergadering van de Begrafenisvereniging “OOSTERWIJTWERD” en begraafplaats “RUSTHOF”  Oosterwijtwerd op woensdag 12 april in “REHOBOTH” te OOSTERWIJTWERD.

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.

Agenda uitvaartvereniging “Oosterwijtwerd”:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Rekening en verantwoording penningmeester
 5. Bestuursverkiezing, aftredend dhr. J. Ruiters. Het bestuur stelt voor om mw. Yolanda van nieuwkoop te benoemen
 6. Kascontrole
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

Gezinsleden vanaf 18 jaar dienen zelf verzekerd te zijn.

Opgave begrafenisvereniging:
P.H. Bakker
Delfstraat 65
9919 BE Loppersum
Tel: 0596 ‑ 572728

of via 0596 ‑ 572728

Agenda begraafplaats “Rusthof”:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Rekening en verantwoording penningmeester
 5. Bestuursverkiezing, aftredend dhr. J. Ruiters. Het bestuur stelt voor om mw. Yolanda van Nieuwkoop te benoemen
 6. Kascontrole
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

Bestuur Begrafenisvereniging en Begraafplaats

Voorzitter Janke Poortvliet Dorpstraat 11 9911 PB Oosterwijtwerd Tel.: 0596-626286
Secretaris Jan Janssens Schoolweg 3 9911 PA Oosterwijtwerd Tel.: 0596-624502
Penningmeester Pieter Bakker Delfstraat 65 9919 BE Loppersum Tel.: 0596-572728
Leden: Nan Smit, Kloosterweg 8 9904 PD Krewerd en Joop Ruiters, Schoolweg 9 9911 PA Oosterwijtwerd

Lunchen en Quizzen op eerste paasdag

LUNCHEN & QUIZZEN

Paaszondag 16 april 2017

Aanvang 11:30uur

Kom eerste paasdag gezellig bij ons eten en quizzen.

Wij heten jullie graag welkom vanaf 11:30 uur met een welkomstdrankje, om 12:00 uur
openen wij het paasbuffet wat zal bestaan uit o.a.:
Asperge en mosterdsoep.
Stokbrood met kruidenboter.
Diverse soorten brood (bolletjes, bruin-witbrood suikerbrood, krentenbrood paasstol.
Diverse soorten vleesbeleg, kaas, en zoetbeleg, rauwkost, gekookte eieren, kroket.
Melk, Karnemelk, chocomelk, jus d Orange, koffie en thee.
Yoghurt met vers fruit.

Voor de kinderen hebben we ‘s middags paaseieren zoeken, kleurplaten en staat het springkasteel in de schuur.

Aansluitend doen we de quiz.
Kosten volwassenen €15,00 (tarief leden Dorpsbelangen Oosterwijtwerd €7,50)
Kinderen €7,50 (gratis voor kinderen leden Dorpsbelangen Oosterwijtwerd)
Deelname alleen quiz €2,50
Reserveren gewenst
Eetcafé de Boerderij
Schoolweg 2a
9911 PA  Oosterwijtwerd.

Pagina 1 van 12112345...102030...Laatste »