Dorpstr. 1 – 11

32. De wierde.

Contouren van de wierde

Contouren van de wierde

nrs 7-19 en 30-37

klik hier boven
voor een
vergroting van de kaart
in een nieuw
venster

Op deze plaats – tussen de woningen 31 en 33 – bevond zich in de jaren 1920-1930 een (volgens mijn vader) duideliijk zichtbare, zelfs opvallende laagte, veroorzaakt door het afgraven van de wierde omstreeks 1900.

Pieter K. Doornbos (zie 21) gaf in die tijd opdracht aan architect Oeds de Leeuw Wieland (1839-1919) uit Loppersum een smalspoor aan te leggen van Wierhuizen naar de Godlinzermaar.

De afgegraven vruchtbare terpaarde (van boer Pieter K. Doornbos) van de oostkant van de wierde werd met treintjes (zie 4A) afgevoerd langs de boerderij van Tiessen (zie 22) naar de schepen in de Godlinzermaar.

De terpaarde werd ook rechtstreeks met schepen, via het speciaal hiervoor gegraven kanaaltje, langs ‘Tiessen’s Klap’ (zie 22), afgevoerd naar de Godlinzermaar. Vanhier voeren de schepen verder naar het Damsterdiep.

De terpaarde van boer Jan Berend Westerdijk (zie 38), afkomstig van de westkant van de wierde, werd met schepen afgevoerd langs de boerderij van Westerdijk/Wiersema, via de gemeentelijke opslagplaats (zie 43) naar de Oosterwijtwerdermaar.

De schepen vervoerden de door de boeren verkochte vruchtbare grond vanhier verder naar Drenthe om daar de afgegraven, verarmde veengronden weer vruchtbaar te maken.

33. Fam. Apol. Dorpstraat 11

oosterwijtwerd_0008

vm bakkerij Apol

In dit pand zorgden in de periode 1920-1930 een aantal broers en zusters Apol voor de in dit pand gevestigde bakkerij: op de linker foto het tweede huis van links.

 

 

 

 

Met name werden door mijn vader genoemd: Jan Apol, Piet Apol, Fokko Apol, Lien Apol en Aaltje Apol.

Naast de bakkerij hadden zij hier ook veebedrijf. Ze hadden een aantal koeien op stal staan.

(zie 16, 29, 46, 52, 56 en 58).

Dorpstraat 11
bakkerij Apol

Hun grootouders waren Johannes (Harmannus) Eikes Apol (broodbakker/molenaar) en Bouwina Jans Boer (zie 46).

Deze grootouders hebben waarschijnlijk, behalve de molen (zie 47), ook deze bakkerij in eigendom gehad en hebben hier waarschijnlijk tot 1871 gewoond, omdat ze vanaf dat jaar in de molenaarswoning (zie 46) zijn gaan wonen.

De vader van de broers/zusters Apol – Eiko Johannes Apol (zie hieronder) – heeft de bakkerszaak (waarschijnlijk omstreeks 1871) van zijn vader Johannes (H.) E. overgenomen. Eiko Johannes was de broer van Jan Apol (zie 16) en Eltje Johannes Apol (zie 29).

 

Eiko Johannes Apol met zijn hondje

Eiko Johannes Apol met zijn hondje

Apol

Kornelske Apol – Oldenhuis

Apol

Lien Apol en Aaltje Apol

 • Hun ouders waren vader broodbakker Eiko Johannes Apol, geboren op 16-02-1839 te Garrelsweer (weduwnaar van Aaltje Werkman) en overleden op 15-06-1915 (76 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.) en moeder Kornelske Oldenhuis, geboren op 12-01-1851 te Spijk en overleden op 01-02-1938 (87 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.). Zij zijn gehuwd op 26-09-1877 te ’t Zandt (Eiko J. 38 jr en Kornelske 26 jr). Van Eiko Johannes Apol was bekend, dat hij gebruik maakte van een hondenkar.
 • Eiko Johannes Apol kreeg twaalf kinderen. Alleen de drie oudste dochters Bouwina en Zwaantje (2x) hadden Aaltje Werkman als moeder. Aaltje is geboren op 20-03-1847 te Westeremden en gehuwd op 04-06-1869 (22 jr) te Stedum met Eiko J. (27 jr). Zij is ruim een week na de geboorte van Zwaantje overleden op 03-04-1874 (27 jr) te Oosterwijtwerd.

 

 1. De oudste zus: Zwaantje Apol is geboren te Oosterwijtwerd en overleden op 04-03-1872 (1 jr) te Oosterwijtwerd.
 2. Zus: Bouwina Apol is geboren op 15-06-1871 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 12-06-1896 (24 jr) te ’t Zandt met kommies der Rijksbelastingen Jakob Smid (30 jr), geboren in 1866 te Garsthuizen. Zij zijn in 1896 vertrokken naar Venlo. Bouwina is overleden op 13 april 1958 (86 jr) te Winschoten. Jakob is overleden op 31-03-1951 (84 jr) te Winschoten.
 3. Zus: Zwaantje Apol is geboren op 25-03-1874 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 20-05-1897 (23 jr) te ’t Zandt met sergeant infanterie Klaas Werkman (28 jr), geboren te Ezinge. Zij zijn in 1897 vertrokken naar Groningen.De overige negen jongere kinderen waren zonen/dochters van Kornelske Oldenhuis. Het waren de jongste van deze broers en zusters (zie hierboven), die in de periode van dit overzicht (1920-1930) de zaak runden.
 4. Zus: Nieske Apol is geboren op 28-08-1878 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 29-04-1908 (29 jr) te ’t Zandt met smid Hendrik Rowaan (30 jr), geboren op 16-04-1878 te Spijk. Zij zijn vertrokken naar Oldenzijl en emigreerden in 1927 met hun drie zonen naar Canada. Zij woonden achtereenvolgens in Winnipeg, in de provincie Saskatchewan (waar Hendrik boer was) en in Neerlandia (t.n.v. Edmonton in Alberta). Nieske is overleden in maart 1963   (84 jr) te Neerlandia in Alberta (C.). Hendrik (“Henry”) en is overleden in juni 1941 (63 jr) te Neerlandia (C.).
 5. Zus: Aaltje Apol is geboren op 11-02-1880 te Oosterwijtwerd en overleden op 15-08-1880 (6 mnd) te Oosterwijtwerd.
 6. Broer: Johannes Harmannus Apol is geboren op 21-10-1881 te Oosterwijtwerd en is gehuwd op 21-12-1922 (41 jr) te ’t Zandt met Aaltje Reker (22 jr). Johannes H. hielp aanvankelijk, toen hij nog niet getrouwd was, mee in de bakkerij, maar was later veldarbeider. Hij is overleden op 19-07-1950 (68 jr) teKornelske Apol – Oldenhuis. Oosterwijtwerd (zie 58).
 7. Broer: Jan Apol is geboren op 30-04-1884 te Oosterwijtwerd en overleden op 16-08-1952 (68 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.). Hij was in de periode van dit overzicht de feitelijke bakker. Hij regelde de hele zaak. Hij was ook de veehouder.
 8. Broer: Hendrik Apol is geboren op 30-04-1884 te Oosterwijtwerd en overleden op 02-05-1884 (2 dg) te Oosterwijtwerd.
 9. Zuster: Aaltje Apol is geboren op 14-07-1886 en overleden op 10-10-1971 (85 jr) (bg te Oosterwijtwerd). Zij mocht alleen maar wat helpen in de winkel. Ze was een beetje ‘seupel’.
 10. Broer: Pieter (“Piet”) Apol is geboren op 09-06-1888 te Oosterwijtwerd en overleden op 18-12-1967 (79 jr) (bg te Oosterwijtwerd). Hij hielp mee in de bakkerij en in de veehouderij. Hij reageerde wat trager dan zijn broer en was een “rare schutter”. Op een keer spande hij de paarden uit. De lamoen (‘lemoen’) (= dissel) viel daarbij op de grond. De lamoen brak. Piet sprak langzaam en gedragen de diepzinnige woorden: “Die is middendoor”. Op 30-12-1937 sloegen de paarden op hol. Piet kwam ten gevolge hiervan in het ziekenhuis van Groningen terecht.
  Volgens Rijmke Watsing (zie inleiding) woonde hij later in het pand, waarin daarvoor de familie Van der Meer gewoond had (zie 52).
 11. Broer Fokko (“Fok”) Apol is geboren op 12-11-1889. Hij heeft zich uit de zaak gekocht en heeft voor zichzelf een grote schuur laten bouwen tegenover boerderij ‘Batenburg’ (zie 56).
 12. Zuster: Lina (“Lien”) Apol is geboren op 11-03-1894 en overleden op 24-03-1979 (85 jr) (bg te Oosterwijtwerd). Zij was een pientere vrouw, die de zaken in de bakkerswinkel regelde.

34. Fam. Siekman – Kugel. Dorpstraat 9

Smederij van Jan Siekman
Smid Jan Siekman
 • Man: Jan Siekman is geboren op 20-08-1887 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 25-10-1917 (30 jr) te Bierum met Jantje Kugel (24 jr).
  Zijn vader Klaas Hendriks Siekman (geboren op 21-01-1842 te Uithuizen en overleden op 10-05-1893 te Oosterwijtwerd) werd (hoef)smid in Oosterwijtwerd. Jan Siekman was nog maar 6 jaar, toen zijn vader overleed. Hij was de jongste in het gezin van 9 kinderen. Waarschijnlijk heeft zijn broer Hendrik (1870-1950), de oudste in het gezin, de smederij in de benen gehouden, totdat Jan de smederij in Oosterwijtwerd kon overnemen. Hendrik werd smid in Veendam.

  Jan was (hoef)smid. Hij besloeg de paarden van het dorp, maar zorgde ook voor alle andere smidswerkzaamheden. Hij werkte met een vuur, dat met een handbediende blaasbalg brandende werd gehouden. Als Wijchman (zie 14) een wiel gereed had en deze naar de smederij had gerold, werd het wiel op een molensteen gelegd met de as in het gat in het centrum van de steen. Siekman had de metalen ringband al klaar liggen op de grond. Daartegenaan werden rondom turven geplaatst. Deze werden met petroleum begoten en aangestoken. De roodgloeiende band werd met ± 3 mannen met tangen om het wiel geplaatst. Om de dreiging van het verbranden van het wiel te voorkomen werd ruimschoots water (uit gereedstaande emmers) over het wiel gegoten. Dat ging met een sterke stoomontwikkeling gepaard. Door de afkoeling sloot de band zich vast om het wiel. De jongens van het dorp stonden hier geboeid naar te kijken. Jan is overleden op 03-11-1975 (88 jr) te Appingedam. ·

 • Vrouw: Jantje Kugel is geboren op 17-05-1892 te Heveskes en overleden op 30-08-1970 (78 jr) te Delfzijl. ·
 1. Dochter: Roelfien (“Roelie”) Siekman is geboren ca. 1920 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 11-05-1942 (22 jr) te ’t Zandt met kapper Henderikus Koning (22 jr), geboren op 19-03-1920 te Leermens. Henderikus is overleden op 12-02-2007 (86 jr) te Delfzijl.
 2. Zoon: Jan Siekman.

35. Fam. Nieboer – Dijk. Dorpstraat 7

In de oorspronkelijke woning was ruimte voor wat vee en een paard. Bovendien was er een kleine manufacturenzaak in ondergebracht. Het pand werd aan het eind van de tweede wereldoorlog vernield. Op dezelfde plaats is een nieuwe woning gebouwd.

Nieuwbouw, voorheen boerderij met textielwinkel

De herbouwde woning.

Hier stond destijds een boerderij met textielwinkel.

 

 • Man: Harm Nieboer is geboren op 04-07-1882 te Tjamsweer en gehuwd op 22-05-1908 (25 jr) te ’t Zandt met Gepke Dijk (25 jr). Harm is op dezelfde dag getrouwd als zijn broer Geert en was evenals zijn broer (zie 41) melkrijder. Hij reed met paard en platte ‘korrewagen’ langs de veehouders en haalde daar de volle melkbussen op, die langs de weg klaar stonden. Hij bracht ze dan naar de melkfabriek in Loppersum. Hij had ook een aantal koeien op stal staan. Harm is overleden op 17-09-1957 (75 jr) te Groningen (bg te Oosterwijtwerd).
 • Vrouw: Gepke Dijk is geboren op 30-09-1882 te Sint Annen en overleden: 29-01-1944 (61 jr)  te Oosterwijtwerd (bg te O.). Zij runde in de woning een kleine textielwinkel (manufacturenzaak).
 1. Zoon: Derk Nieboer is geboren op 30-05-1909 te Oosterwijtwerd. Hij lag – aldus mijn vader –  altijd voor het raam op bed. Als je voorbijkwam, zag je hem liggen. Derk is op jonge leeftijd (25 jr) overleden op 25-11-1934 te Oosterwijtwerd (bg te O.).
 2. Zoon: Hendrik Nieboer is geboren op 09-08-1911 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 08-05-1935 (23 jr) te ’t Zandt met Grietje Wiers (21 jr) (zie 5). Hendrik was melkvervoerder(melkrijder) en brandstoffenhandelaar. In de loop van de jaren werd het aantal paardenkrachten verhoogd.

  Hendrik  Nieboer.

 3. Hij is overleden op 12-09-1993 (82 jr) te Sauwerd (bg te S.).
 4. Zoon: Geert Nieboer is geboren op 25-03-1916 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 31-05-1938 (22 jr) met Jakobje (“Jobke”) Maring (20 jr) (zie 77). Geert was de jongste zoon.

Toen ze nog jongens waren gingen Geert en mijn vader regelmatig naar het land achter het huis van de familie Nieboer om het paard uit het weiland te halen.

Nieuwbouw, voorheen boerderij met textielwinkel

Op een keer haalden ze weer eens het paard op en moesten daartoe met het paard over een dam (met een draaihek) van het ene weiland naar het andere. Op het moment, dat het hek per ongeluk tegen het paard sloeg, sprong het paard in de sloot. De jongens kregen het dier er weer uit en kwamen met een smerig paard thuis. Voordat Harm Nieboer de melkbussen kon gaan ophalen, moest hij eerst het paard afspoelen.

Geert is ook melkrijder geworden. Hij was bovendien vele jaren voorzitter van de Oranjevereniging, de schaatsvereniging en de begrafenisvereniging.

De Oranjevereniging werd opgericht op 15-01-1938. De eerste bestuursleden waren:

S.J. Tiessen (zie 22), L. Dijkema (zie 75), J. Tuinder (zie 8), P. Maring (zie 77) en W. Stel (zie 1).

Geert Niebooer bewoonde jarenlang met zijn gezin de meesterswoning (zie 31).

Tijdens zijn laatste rit naar de melkfabriek in Bedum is Geert ‘in het harnas gestorven’ op 12-03-1976 (bijna 60 jr) (bg te Oosterwijtwerd).

Links op deze foto uit 1948 is nog goed te zien, dat het middenstuk van het ‘Lang Hoes’ (zie 36 hieronder) het oorlogsgeweld niet heeft overleefd. Ook het huis van de fam. Nieboer (zie 35 hierboven) was na de oorlog verdwenen. De behuizing van smid Siekman (zie 34) is nog zichtbaar. Rechts staat Gerrit Wiers (zie 5) voor de woning van de fam. Sterenberg (zie 6).

Links op deze foto uit 1948 is nog goed te zien, dat het middenstuk van het ‘Lang Hoes’ (zie 36 hieronder) het oorlogsgeweld niet heeft overleefd. Ook het huis van de fam. Nieboer (zie 35 hierboven) was na de oorlog verdwenen.
De behuizing van smid Siekman (zie 34) is nog zichtbaar. Rechts staat Gerrit Wiers (zie 5) voor de woning van de fam. Sterenberg (zie 6).

36. Het ‘Lang Hoes’ Dorpstraat 3 / 5

Fam. Wildeman, de heer Korringa, Fam. Riepma en Fam. Reinders.

oosterwijtwerd_0006-2
Volgens mijn vader (zie 1) woonde de heer Korringa in de middelste woning en de familie Riepma in de linker woning (gezien vanaf de weg).Hier stond een pand (het ‘Lang Hoes’) (zie foto: links: het middelste huis, achter Dorpstraat 1), waarin ruimte was voor drie gezinnen.

Volgens Rijmke Watsing (zie inleiding) woonden zijn grootouders aan de linkerkant in dit huis en woonde ook de familie Wildeman in het ‘Lang Hoes’.

Een kleinzoon van Hindrik Riepma vertelde me, dat zijn grootouders inderdaad het linker gedeelte van het ‘Lang Hoes’ bewoonden. Naast hen woonde in die tijd de familie Reinders.

Misschien woonde de heer Korringa in bij de familie Reinders.

De familie Wildeman moet dan wel in het rechter gedeelte hebben gewoond.

Aan het eind van de tweede wereldoorlog werd het ‘Lang Hoes’ vernield door bombardementen. Nu staan op deze plaats twee woningen.

36A. Fam. Wildeman – Slagter.

 • Man: Popko Wildeman (Weldeman) is geboren op 08-03-1896 te Siddeburen en gehuwd op 24-05-1919 (23 jr) met Berendina Slagter (22 jr). Popko was landarbeider/wagenknecht en is overleden op 03-10-1981 (85 jr) (bg te Oosterwijtwerd).
 • Vrouw: Berendina Slagter is geboren op 14-11-1896 te Bierum. Berendina is overleden op 18-12-1984 (88 jr) (bg te Oosterwijtwerd). (zie 76)
 1. Dochter: Aeilke Jantje Wildeman is geboren op 07-12-1927 te Oosterwijtwerd. Zij was dienstbode en is overleden op 06-03-1948 (20 jr) te Groningen (bg te Oosterwijtwerd).

36B1. De heer Korringa.

Man: Bene Korringa was een alleenstaande oude man.

Hij kreeg af en toe wat toegestopt van de kant van de gemeente. Dat gebeurde meestal omstreeks Kerst/Nieuwjaar in natura in de vorm van een nieuw overhemd of wat ondergoed.

Het armenbestuur van de gemeente zorgde voor de verdeling van de goederen.

Mijn vader herinnert zich nog, dat de oude Korringa eens – omstreeks de feestdagen – tegen het raam klopte, toen hij (als jongen) voorbijkwam. Bene trok de aandacht, omdat hij niet vergeten wilde worden. Mijn opa zat immers in het ‘Burgerlijk Armbestuur’. (zie 1)

36B2. Fam Reinders – Plöger.

Reinders

Geessien Reinders – Plöger.

 • Man: Jogchem Reinders is geboren op 12-02-1863 te Wirdum en gehuwd op 23-11-1889 (26 jr) te ’t Zandt met Geessien Plöger (20 jr). Hij was dagloner/boerenknecht. Jogchem is overleden op 27-09-1937 (74 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.).
 • Vrouw: Geessien Plöger (Plüger) is geboren op 27-07-1869 te Oosterwijtwerd en overleden op 25-09-1955 (86 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.).
 1. Zoon: Jakob Reinders is geboren in 1890 te Oosterwijtwerd en overleden op 18-06-1916 (26 jr) te Appingedam. Jakob was dagloner.
 2. Zoon: Hindrik Reinders is geboren op 05-12-1891 te Leermens en gehuwd op 17-11-1916 (24 jr) te Delfzijl met Lammechien Meijer (21 jr), geboren op 27-09-1895 te Farmsum.Hindrik was veldarbeider en is overleden op 31-07-1945(53 jr) te Leermens (bg te L.).Lammechien is overleden op 09-02-1974 (78 jr) (bg te Leermens).
 3. Dochter: Hillechien Reinders is geboren in 1894 te Oosterwijtwerd en overleden op 03-04-1895 (1 jr) te ’t Zandt.
 4. Dochter: Frouwina Geertruida Reinders is geboren in 1895 te Oosterwijtwerd en overleden op 16-04-1896 (10 mnd) te ‘t Zandt
 5. Zoon: Harko Reinders is geboren op 21-08-1896 en gehuwd met Stientje Schoonhoven, geboren op 23-11-1901.Harko is overleden op 10-10-1995 (99 jr !) (bg te Oosterwijtwerd).Stientje is overleden op 23-09-1985 (83 jr) (bg te Oosterwijtwerd).
 6. Zoon: Egbert Reinders is geboren op 26-02-1899 en gehuwd met Rigtdina Scheeres, geboren op 01-03-1905. (zie 57)
 7. Zoon: Hilko Reinders is geboren in 1900 te Leermens en overleden op 06-09-1905 (5 jr) te ’t Zandt.
 8. Dochter: Anna Frouwina Reinders is geboren op 01-11-1901 en gehuwd met Jan Watsing, geboren op 30-01-1902 te Tjamsweer. (zie 4 en 18A2) Jan was de zoon van boerenknecht Jakob Watsing, geboren te Leermens en gehuwd op 19-12-1896 (28 jr) te ’t Zandt met Rijmke van der Leest (19 jr), geboren te Eenum.
 9. Zoon: Dirk Cornelis Reinders is geboren op 04-09-1910 te Oosterwijtwerd en overleden op 16-09-1910 (12 dg) te ’t Zandt.
 10. Zoon: Dirk Reinders is geboren op 12-10-1912 te Bierum en gehuwd met Janna Henderika Willemsen. Dirk was smid en is overleden op 22-09-1938 (25 jr) te Groningen. Hij was een ‘dondersteen’ op school en daarbuiten. (zie 30 en 49)

36C. Fam. Riepma – Zeemering/van Kalker.

 • Man: Hindrik Riepma is geboren op 27-07-1872 te Siddeburen en gehuwd op 20-05-1896 (23 jr) te Delfzijl met Ettje Zeemering (26 jr).
 • Vrouw 1: Ettje Zeemering is geboren op 09-01-1870     te Nieuwolda en overleden op 16-06-1906 (36 jr) te Farmsum.
 1. Zoon: Harmannus Riepma is geboren op 08-09-1896 te Uitwierde (bij Delfzijl) en overleden op 15-09-1896 (1 wk) te Uitwierde.
 2. Dochter: Janna (“Jo”) Riepma is geboren op 01-10-1897 te Farmsum en gehuwd op 02-02-1921 (23 jr) te Delfzijl met Herwig de Boer (25 jr) (broer van Gerrit, zie Roelfien), geboren op 19-12-1895 te Delfzijl. Janna was dienstbode en Herwig was schipper. Janna is overleden op 04-12-1974 (77 jr) (bg te Delfzijl). Herwig is overleden op 31-12-1983 (88 jr) (bg te Delfzijl).
 3. Dochter: Roelfien Riepma is geboren op 23-12-1898 te Farmsum en gehuwd op 03-09-1929 (30 jr) te Delfzijl met Gerrit de Boer (28 jr) (broer van Herwig, zie Janna), geboren op 08-11-1900 te Bierum. Roelfien was dienstbode en Gerrit was schipper. Roelfien is overleden op 21-01-1985 (86 jr) (bg te Delfzijl). Gerrit is overleden op 25-02-1968 (67 jr) (bg te Delfzijl).
 4. Dochter: Harmanna (“Manna”) Riepma is geboren op 04-07-1901 te Farmsum en gehuwd op 24-12-1921 (20 jr) te ’t Zandt met Jacob (“Job”) Kiewiet (zie 72), geboren op 24-11-1899 te Oosterwijtwerd.
 5. Zoon: Harmannus (“Mans”) Riepma is geboren op 27-09-1903 te Farmsum. Harmannus is in 1924 geëmigreerd naar Canada (Granum, in Alberta bij Calgary). Hij trouwde met Elizabeth (“Betsy”) Zegboer (Segboer), geboren op 15-05-1908. “Herman” Riepma kocht in 1936 een boerderij in Granum. Harmannus is overleden op 15-11-1975 (72 jr) te Granum. Elizabeth is overleden op 17-04-1976 (67 jr) te Granum.

Hindrik Riepma is na het overlijden van Ettje Zeemering gehuwd op 19-07-1907 (34 jr) te Delfzijl met Anje van Kalker (21 jr). Zij woonden vanaf 1916/1917 in het ‘Lang Hoes’ in Oosterwijtwerd.

Anje van Kalker en Hindrik Riepma

Anje van Kalker en Hindrik Riepma

Hindrik was dagloner/veldarbeider. Hij werkte bij boer Wiersema. Hindrik is overleden op 02-04-1946 (73 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.). In het gezin Riepma was een aantal grotere jongens en meisjes (in de ogen van mijn vader).

 • Vrouw 2: Anje van Kalker is geboren op 25-07-1885 te Westeremden en overleden op 20-12-1962 (77 jr) te Groningen (bg te Oosterwijtwerd). Anje Riepma-van Kalker ging na de sloop van het door oorlogsgeweld vernielde ‘Lang Hoes’ (zie 36) inwonen bij haar buurman Harm Nieboer (zie 35), waar zij huishoudster was/werd.
 1. Dochter: Enje Riepma is geboren op 22-07-1908 te Amsweer (bij Farmsum) en gehuwd op 27-12-1937 (29 jr) te ’t Zandt met Arend Stoffers (26 jr), geboren op 14-05-1911 te Groningen. Arend was broodbezorger. Enje is overleden op 30-05-2004 (95 jr) te Groningen. Arend is overleden op 17-09-1992 (81 jr) te Groningen.
 2. Dochter: Hindriktje (“Hin”) Riepma is geboren op 11-10-1910 te Tuikwerd (bij Delfzijl) en gehuwd op 28-03-1930 (19 jr) te Bierum met Harko Bouma, geboren in ca. 1905 te Godlinze. Hindriktje was dienstbode en Harko was veldarbeider. Hindriktje is overleden op 14-07-2001 (90 jr) te Loppersum. Harko is overleden op 12-06-1979 (74 jr) te ’t Zandt.
 3. Dochter: Grietje Wilhelmina Riepma is geboren op 22-12-1912 te Farmsum en gehuwd op 29-05-1936 (23 jr) te Appingedam met Heiko Scheltens (25 jr), geboren op 18-06-1910 te Appingedam. Grietje W. was dienstbode en Heiko was fabrieksarbeider. Grietje W. en Heiko zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika (Chicago).
 4. Zoon: Martinus (“Tienus”) Riepma is geboren op 08-04-1915 te Farmsum. Hij is geëmigreerd naar Engeland. Martinus was zeeman en later (in Engeland) kweker. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trouwde hij met Ethel Truscott. Zij noemden hun woonhuis “Kwaitnait”. Martinus is overleden op 08-06-1976 (61 jr) te Hayle in Cornwall (Engeland).
 5. Dochter: Wilhelmina Christina (“Mientje”) Riepma is geboren op 23-03-1918 te Oosterwijtwerd en gehuwd te Appingedam met Pieter van Dijk, geboren op 07-10-1917 te Appingedam. Wilhelmina C. is overleden op 19-11-1963 (45 jr) te Winschoten.

  Anje Riepma-van Kalker met haar dochter Mien Riepma bij haar woning.

  Anje Riepma-van Kalker bij haar woning met haar dochter Mien Riepma.

 6. Zoon: Willem (“Wim”) Riepma is geboren op 09-03-1921 te Oosterwijtwerd. In 1935 besloot Willem (14 jaar oud) te gaan varen. In 1940 was hij stuurman bij de Nederlandse koopvaardij. Na de Tweede Wereldoorlog trouwde Willem met Alida Wilhelmina van der Zee, geboren in ca. 1923, dochter van de kapitein van het schip, waarop Willem stuurman was. Willem werd zeeloods in Vlaardingen. Alida W. is overleden op 25-05-1991 (68 jr) te Dreumel.
 7. Dochter: Klaziena (Klaassina) (“Sientje”) Riepma is geboren op 06-10-1923 te Oosterwijtwerd en gehuwd met Jan Luursema, geboren op 11-05-1926. Klaziena was verpleegster. Jan was kapitein op een eigen sleepboot. Klaziena is overleden op 28-10-2002 (79 jr) te Westerbork (bg te W.). Jan is overleden op 25-12-1992 (66 jr) (bg te Westerbork)
 8. Zoon: Simon Christiaan Riepma is geboren op 02-11-1927 te Oosterwijtwerd en op 21-12-1950 gehuwd met Bouwina Jacoba (“Wiena”) Veldman. Simon C. is overleden op 21-03-2016 (88 jr) te Borger (gecr. te Assen).

Dorpstraat

Aan de linkerkant van de Dorpstraat staat links de voormalige woning van de fam. Janssens (zie 37). Daarnaast staan de woningen, die in de plaats zijn gekomen van resp. het ‘Lang Hoes’ (zie 36) en de woning van de fam. Nieboer (zie 35).  Helemaal achteraan zien we de woning van de fam. Burema (zie 12) en verder naar rechts vlnr de woningen van weduwe Vink (zie 6A), de fam. Wiers (zie 5) en de fam. Olthof (zie 3).

37. Fam. Janssens – Emmelkamp. Dorpstraat 1

Dorpstraat 1

De voormalige woning van de familie Janssens.

 • Man: Jans Janssens is geboren op 18-08-1875 te Leekwerd (Siddeburen) en gehuwd op 10-05-1901 (25 jr) te ’t Zandt met Trijntje Emmelkamp (22 jr).Jans was boerenarbeider. Hij had voor zichzelf een aantal koeien op stal staan. De melk werd verkocht. Hij zou ook een tabakswinkel in zijn huis hebben gehad.Jans is overleden op 21-06-1963 (87 jr) te Appingedam.
 • Vrouw: Trijntje Emmelkamp is geboren op 18-03-1879 te Holwierde en is overleden op 18-10-1965 (86 jr) te Appingedam. (Trijntje was de dochter van landbouwer Bernardus Emmelkamp, geboren te Oosterwijtwerd (zie 50) en Liefke Hijbels, geboren te Krewerd).
 1. Zoon: Bernardus Gerhardus (“Bernard”) Janssens is geboren op 05-06-1905 en was gehuwd met Tjakiena Hinderika van der Sluis, geboren op 14-06-1909.Bernard is overleden op 19-08-1985 (80 jr) (bg te Siddeburen).Tjakiena H. is overleden op 19-09-1972 (63 jr) (bg te Siddeburen).
 2. Dochter: Liefke Janssens is geboren op 20-09-1911 te Oosterwijtwerd en was gehuwd met Menno Groothof, geboren op 25-01-1907.Liefke is overleden op 01-03-2008 (96 jr) te Bedum.Menno is overleden op 12-08-1986 (79 jr) (bg te Bedum).

De voorkamer van het huis werd verhuurd aan onderwijzeressen van de lagere school (zie 30): Na juffrouw Pilke Lubbers woonde hier juffrouw Aaltje Balkema. Juf Lubbers kwam uit ’t Zandt en Juf Balkema was een dochter van timmerman Balkema uit Appingedam.

Eén reactie:

 1. Mijn betovergrootvader was Eiko Apol. Ik heb nog wel een foto van hem, mochten jullie geïnteresseerd zijn. Ik heb ook een foto van zijn vrouw Kornelske. Weet iemand wie de andere mensen op de foto zijn? Kan ik die ergens plaatsen?

Geef een reactie