Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Bestuur en commissies

Het bestuur van de dorpsvereniging bestaat sinds de algemene leden vergadering van 23 november 2023 uit drie personen:

  • Frank Wilbrink                               Voorzitter
  • Grianne Middel                             Secretaris
  • Harmien van der Werff-Poort  Penningmeester

Gegevens VDO

KVK 40023611
Dorpstraat 19
9911PB Oosterwijtwerd

Statuten Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd:

Op 25 april 1979 zijn de statuten van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd notarieel vastgelegd bij notaris Frikko Smith in Appingedam.
Al eerder, op 12 februari 1975 is de vereniging Dorpsbelangen opgericht.

Commissies en werkgroepen Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Contact

Het bestuur van Dorpsbelangen kan rechtstreeks gemaild via:  dorpsbelangen@oosterwijtwerd.net

Op het besloten gedeelte van de site kun je – na het inloggen – de nieuwsbrieven lezen.
Op deze pagina kun je inloggen [klik hier]

Reacties zijn gesloten.