Damsterweg 2 ev

Oosterwijtwerd uitgebreid

Oosterwijtwerd

52. Fam. van der Meer – Siertsema. (Damsterweg 2)

 

 • Man: Gabe van der Meer is geboren op 05-12-1863 te Kollum en gehuwd met Johanna Margaretha Siertsema. Zij vestigen zich in juni 1891 in Oosterwijtwerd.Gabe was klompenmaker. Men droeg in het dorp ‘Gabe-klompen’ of rankere fabrieksklompen. Droeg je ‘Gabe-klompen’, dan droeg je dikke houtblokken.Wilde je bij Gabe klompen kopen, dan werd je naar de zolder gestuurd. Daar was het “uitzoeken maar!”. Hij is overleden op 28-12-1962 (99 jr !) (bg te Oosterwijtwerd).
 • Vrouw: Johanna Margaretha Siertsema is geboren op 02-03-1870 te Oosterwijtwerd en overleden op 23-01-1939 (68 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.).
 1. Dochter: Hiltje van der Meer is geboren op 04-05-1893 te Oosterwijtwerd en overleden op 01-02-1965 (71 jr) te Groningen (bg te Oosterwijtwerd). (zie 42 en 76)
 2. Dochter: Bieuwke van der Meer is geboren 14-04-1895 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 03-07-1920 (25 jr) te ’t Zandt met Marten Eskinga (26 jr), geboren ca. 1893/1894 te Tjamsweer. Marten was gemeentewerkman. Bieuwke is overleden op 22-12-1943 (48 jr) te Groningen. Marten is overleden op 31-05-1965 (71 jr) te Groningen (bg te Appingedam).
 3. Zoon: Geert van der Meer is geboren op 02-10-1897 te Oosterwijtwerd.
 4. Zoon: Pieter van der Meer is geboren op 11-08-1900 te Oosterwijtwerd.
 5. Zoon: Ruurd van der Meer is geboren op 14-04-1905 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 21-10-1933 (28 jr) te Appingedam met Geertje Middendorp (25 jr), geboren op 18-03-1908 te Appingedam.Vanaf 1937 woonden zij in Oosterwijtwerd (zie 9).
 6. Zoon: Berend van der Meer, bijgenaamd: ‘Berend Mikje’, is geboren op 12-08-1907 te Oosterwijtwerd en gehuwd met Grietje Bakker. (zie 53)
 7. Zoon: Jakob van der Meer is geboren op 12-04-1910 te Oosterwijtwerd en overleden op 04-10-1992 (82 jr) (bg te Oosterwijtwerd).

Na de familie van der Meer woonde hier Piet Apol (zie 33) samen met zijn vee. Hij hield hier een aantal koeien.

Van hem werd verteld (RW), dat hij overdag sliep en ’s nachts tussen de koeien zat.

Als hem werd gevraagd, hoe hij het in die smerige bagger kon volhouden, antwoorrdde hij slechts: “Goud dat er stevels binn’n.”

Opmerking: 53 t/m 63.

In dit voor mijn vader wat onbekend gedeelte van Oosterwijtwerd woonden volgens Rijmke Watsing (RW, zie inleiding) de volgende mensen.  Zij woonden hier in de periode na 1930/1940, zodat ze eigenlijk buiten dit overzicht vallen. Wie hier in de periode 1920/1930 hebben gewoond is mij (nog) niet bekend. Overigens waren deze mensen (zie 53 t/m/ 63) in hun bestaan/leven vooral georiënteerd op de gemeenschap van Tjamsweer.

53. Fam. van der Meer – Bakker. (RW) (zie opm. hierboven)

 • Man: Berend van der Meer, bijgenaamd: ‘Berend Mikje’, is geboren op 12-08-1907 en gehuwd met Grietje Bakker. Berend had een wat merkwaardig hoog stemmetje. Volgens Rijmke Watsing (zie inleiding) heeft Berend de kweekschool bezocht, heeft hij zich met de theologiestudie bezig gehouden en is hij in Amerika geweest. Later werd Berend opgenomen in de psychiatrische inrichting ‘Groot Bronswijk’ in Wagenborgen.Hij is overleden op 11-02-1988 (80 jr) (bg te Oosterwijtwerd). (zie 51A)
 • Vrouw: Grietje Bakker is geboren op 14-12-1902. Grietje is overleden op 18-01-1996 (93 jr) (bg te Oosterwijtwerd).

Het is mij niet bekend wie hier voor de familie van der Meer heeft/hebben gewoond.

54. De heer Rieks Bos. (RW) (zie opm. boven 53)

55. Fam. de Boer – Hollander. (RW) (zie opm. boven 53)

56. De heer Fokko Apol. (RW) (zie opm. boven 53)

Fokko Apol

Fokko Apol

Mijn grootvader (zie 1) heeft hier, tegenover boerderij ‘Batenburg’, voor Fokko Apol een grote schuur gebouwd. In en rond zijn schuur liepen varkens en koeien.

Hij woonde, volgens mijn vader, min of meer bij zijn varkens in, omdat er aanvankelijk geen woonhuis bij de schuur was.

Fokko is (R.W.) later in Tjamsweer gaan wonen.

57. De heer Gerard Vos (? zie 58) en Fam. Reinders – Scheeres. (RW) (zie opm. boven 53)

Egbert Reinders en Dien ReindersEgbert Reinders en Dien Reinders – Scheeres.

 • In deze woning, die in de bocht (dus op de hoek) van de weg staat, woonde eerst (?) Gerard Vos en later (?) Egbert Reinders, de oom van Rijmke Watsing (zie inleiding en 36B2).

 

 • Man: Egbert Reinders (zie 36B2) is geboren op 26-02-1899 en gehuwd op 05-06-1926 (27 jr) met Rigtdina Scheeres (21 jr) . Zij verbleven na de Tweede Wereldoorlog enige tijd in Canada, maar keerden later weer terug naar Oosterwijtwerd.
  Egbert was veldarbeider en is overleden op 08-06-1992 (93 jr) (bg te Oosterwijtwerd).
 • Vrouw: Rigtdina (“Dien”) Scheeres is geboren op 01-03-1905. Rigtdina is overleden op 25-12- 1998 (93 jr) (bg te Oosterwijtwerd).

58. De heer Gerard Vos (? zie 57) en Fam. Apol – Reker.(RW) (zie opm. boven 53)

Dit huis staat er niet meer. Het stond destijds bij het nu nog aanwezige transformatorhuisje in de bocht van de weg. In deze woning, die in de bocht (dus op de hoek) van de weg stond, woonde eerst (?) Gerard Vos en later (?) Johannes Harmannus Apol, een broer van de broers/zusters Apol (zie 33).

 • Man: Johannes Harmannus Apol is geboren op 21-10-1881 te Oosterwijtwerd en is gehuwd op 21-12-1922 (41 jr) te ’t Zandt met Aaltje Reker (22 jr). Johannes H. was veldarbeider en is overleden op 19-07-1950 (68 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.).
 • Vrouw: Aaltje Reker is geboren op 24-07-1900 te Eenum. Aaltje stond bekend als iemand, die ‘het geld wel kon opmaken’. Zij had een kind, Tomas Reker, van een onbekende vader. Aaltje is overleden op 01-07-1988 (87 jr) (bg te Oosterwijtwerd).
 1. Dochter: Johanna Margaretha Apol is geboren op 03-03-1923 te Tjamsweer en gehuwd met Alko Romeling, geboren op 03-05-1914 te Oude Pekela. Johanna M. is overleden op 23-05-2013 (90 jr) (gecr.). Alko is overleden op 09-05-1994 (80 jr).
 2. Dochter: Kornelske Apol is geboren op 10-02-1924 te Tjamsweer. Kornelske is overleden op 25-06-1993 (69 jr).
 3. Eiko Apol is geboren in maart 1926 te Oosterwijtwerd en overleden op 21-07-1926 (4 mnd) te Oosterwijtwerd.
 4. Eiko Apol is geboren in 1930 te ’t Zandt (Oosterwijtwerd?). Eiko was “varensgezel” en is overleden op 07-08-1965 (35 jr) te Farmsum (bg te F.).
 5. Zoon: Hendrik Thomas (“Henk”) Apol is geboren op 16 september 1937 te Oosterwijtwerd en is gehuwd op 25-05-1961 (23 jr) te Niekerk met Grietje Tjoelker. Hendrik T. was postbode en is overleden op 04-08-2017 (79 jr) te Haren (bg te H.)

59. Fam. Vechter. (zie opm. boven 53)

Dit huis is verdwenen. Het was een tolhuis, dat na de overweg – komend van Tjamsweer – rechts in de buitenbocht van de weg heeft gestaan.

 • Zoon: Mijn vader weet alleen nog maar dat de zoon in dit gezin Bé Vechter heette.

60. Fam. Dijkema – Janssens / Fam. de Vries – Nieboer /Fam. Snakenborg. (zie opm. boven 53)

 • Deze woning valt eigenlijk buiten de periode 1920-1930, omdat dit huis pas in de dertiger jaren is gebouwd.
 • Volgens Rijmke Watsing (zie inleiding) hebben hier aanvankelijk de eerstgenoemde families gewoond. De familie Snakenborg woont er nu nog steeds. Overigens was de vader van de heer Snakenborg (S) de opvolger van smid Siekman (zie 34).
 • Enkele opmerkingen over de bewoners van dit gedeelte van Oosterwijtwerd zijn afkomstig van de hier wonende heer Snakenborg (S).

61. Fam. Slagter. (zie 60, S) (zie opm. boven 53)

 • De heer Slagter dreef vanuit deze woning zijn melkhandel.

62. Fam. Lubberts. (zie 60, S) (zie opm. boven 53)

 • De heer Lubberts was een kleine boer, die gedurende lange tijd het recht van overpad heeft gehad over het erf, waarop nu woning 60 staat, naar zijn eigen woning.
 • In dit gezin waren geen kinderen.
 • Misschien was de heer Lubberts familie van het vroeger op boerderij ‘Rieuwersveld’ wonende echtpaar Eeucke Lubberts en Grietien Willems.Grietien is overleden op 11-04-1689 te Oosterwijtwerd (bg te O. > grafschrift: ‘Anno 1689 den 11 april is den Deuchtsaeme Grietien Willems huisvrouw van den Eer-saemen Eeucke Lubberts op Rieuwersvelt tot Oosterwijtwert seer Christelijk in den Heere ontslapen verwachtende een saelige opstan-dinge in Christo Jesu.’).

63. Fam. Hartog en de heer Bijmolt. (RW, S) (zie opm. boven 53)

Vermoedelijk woonden hier (63) achtereenvolgens:

63A. Fam. Hartog. (RW)

 • Man: D. Hartog.
 1. Dochter: Liesbeth Hartog.
 2. Dochter: Grietje Hartog.

63B. De heer H. Bijmolt. (zie 60, S)

Van landarbeider H. Bijmolt is bekend, dat hij om het leven is gekomen door zich in zijn woning op te hangen.

Geef een reactie