Dorpstr. 17 – 27

25. Het gasthuis. Dorpstraat 25/27

Gasthuis, dorpstraat 25 - 27
De heer Tuinder / Fam. Hofstee / Fam. Mooi / Fam. Wilkins / Fam. Wolthof.
armenhuis

Hier staat een langgerekt pand (volgens de gevelsteen gebouwd in 1879), waarin destijds meerdere gezinnen woonden: het armenhuis/het gasthuis van de Diakonie.

Dit pand was een doorgangshuis, waar gezinnen gedurende kortere tijd woonden.

 • Vader herinnert zich dat Hendrik Tuinder, zoon van Jacob Tuinder (zie 8), hier (ergens in het midden van het gebouw) woonde als alleenstaande man.Hendrik was boerenarbeider. Hij heeft samen mijn vader en mijn oom Willem (zie 1) belijdenis gedaan in de kerk van Oosterwijtwerd. (zie 24)
 • Vermoedelijk woonde de familie Dijkema-Bakker hier, voordat voor dit gezin een woning beschikbaar kwam een de andere kant van het dorp. (zie 75)

Volgens Rijmke Watsing (zie inleiding) woonden hier ook de families Hofstee, Mooi, Wilkens en Wolthof.

 • Fam. Hofstee met de zonen Roelf, Thomas en Klaas en dochter Grietje.
 • Fam. Mooi met de zonen Albert, Henny en Bertus en de dochters Jantje en Henderika. Dochter Henderika (“Rikie”) was gehuwd met Frans Niewold (zie 17A).
 • Fam. Wilkens met zoon Flip.
 • Fam. Wolthof (man: Derk Wolthof, zie 17A) met zoon Jan en dochter Giene. Dochter Giene was getrouwd met Henk Beukema. Zij woonden in Delfzijl.

nrs 23-30 en 37-38

klik hier boven voor
vergroting van het kaartje
in een nieuw venster

Aan het einde van een zijweg van de Dorpstraat (een rondweg, om het gasthuis heen lopend) staan enkele woningen (zie 26 en 27).

26. Fam. Bouman – Brouwer . Dorpstraat 23

vm huis van fam. Bouman – Brouwer . Dorpstraat 23

De voormalige woning van de familie Bouman.

Vader weet nog, dat in de rechter woning de familie Bouman-Brouwer woonde, voor wie opa aan de andere kant van het dorp een nieuwe woning heeft gebouwd (zie 74).

Voor de familie Bouman woonde hier (in het zgn. ‘Blaauw Hoes’) vanaf 1884 de familie Alsema. Verver Willem Alsema is geboren te Wirdum en gehuwd op 25-05-1878 (25 jr) te Bedum met Geertruid Meijer (26 jr), geboren op 18-03-1852 te Toornwerd.
In het pand waren destijds een schilderswerkplaats, een winkel en een café gevestigd. Omdat er toen ook nog land bij deze behuizing hoorde, was hier waarschijnlijk ook nog een boerenbedrijf gevestigd. Willem is op 06-11-1919 vertrokken naar Delfzijl en overleden op 23-11-1939 (87 jr) te Tjamsweer (bg te Oosterwijtwerd). Geertruid is overleden op 10-10-1911 (59 jr) te Groningen (bg te Oosterwijtwerd).

In dit huis naast de kerk woonde na de familie Bouman de familie Maas (zie 4A). Rikkert P. Maas had hier een winkeltje en een brandstoffenhandel.

Na de familie Maas heeft (RW) Derk Nieboer (zie 41) hier gewoond.

26A. Weduwe Maring. Dorpstraat 23

vh woning van de weduwe Maring

De voormalige woning van weduwe Maring.

Volgens Rijmke Watsing (zie inleiding) woonde in dit ‘tussenliggende’ gedeelte (tussen 26 en 27) vroeger “Oal Trien”. Bedoeld wordt waarschijnlijk Trientje Maring – Vos.

 • Man: Pieter Maring is geboren te Uithuizermeeden en gehuwd op 21-06-1901 (28 jr) te Uithuizermeeden met Trientje Vos (32 jr). Pieter was dagloner. Hij was weduwnaar van Martje Wiersema, geboren te Kantens (gehuwd op 29-11-1893 te Uithuizermeeden) en overleden op 21-03-1901 (31 jr) te Uithuizermeeden.
 • Vrouw: Trientje Vos is geboren op 09-10-1868 te Leermens. Zij was weduwe van dagloner Jan Nieman, geboren te Uithuizermeeden (gehuwd op 14-04-1893 te Uithuizermeeden) en overleden op 27-07-1898 te ’t Zandt. Trientje (Weduwe Maring) is overleden op 26-07-1951 (82 jr) (bg te Oosterwijtwerd).
 1. Zoon van Pieter Maring en Martje Wiersema (zie hierboven) : Pieter Maring is geboren op 21-01-1895 te Uithuizermeeden en gehuwd op 12-06-1915 met Auke Papeleur, geboren op 31-12-1895 te Nansum. (zie 77)
 2. Dochter van Pieter Maring en Martje Wiersema (zie hierboven): Anje Maring is geboren op 27-08-1896 te Uithuizermeeden en gehuwd op 23-09-1916 (20 jr) te ’t Zandt met Jan Kort, geboren op 19-09-1894 te Leermens. Anje is overleden op 16-12-1953 te Groningen (57 jr). Jan stond bekend als “Koffertje Kort”. omdat hij met een koffertje met manufacturen langs de deuren ging. Hij was ook leedaanzegger. Hij verving de boodschap, die hij officieel moest brengen wel eens door de woorden: “Ie hebb’n ’t zeker al wel heurd, dat ….. dood is”. Jan is overleden op 22-09-1971 te Veendam (77 jr).

27. Fam. Van der Meer / Fam. Reinders (?) Dorpstraat 21

Het is niet duidelijk wie destijds in dit pand aan de linkerkant, aan het eind van de zijweg hebben gewoond.

Door Rijmke Watsing (zie 65) worden de namen genoemd van Van der Meer en Reinders.

28. Fam. Kiewiet – Papeleur (?) Dorpstraat 19

Dorpstraat 19

De voormalige woning van (?) de familie Kiewiet.

Mijn vader weet niet (meer) wie in deze woning gewoond heeft/hebben.

Volgens andere bronnen (“Fotoboek ’t Zandt’ en Rijmke Watsing (zie inleiding) woonde hier kleermaker (“snieder”) Kiewiet.

Het is mogelijk, dat de familie Kiewiet later opnieuw verhuisd is (zie 18B1 en 71) en dit dus hun derde woning was in Oosterwijtwerd.

 

 De Dorpstraat in vroegere jaren.

De Dorpstraat in vroegere jaren.


Links de woning van het Hoofd der school. Na het schoolplein is het huis van de familie Raven (zie hieronder) goed zichtbaar. Achteraan zien we het Armenhuis (zie 25). Aan het huis van de fam. Wijchman (zie 14) lijkt een brievenbus te hangen. Naast het huis van de fam. Wijchman zien we de woning van de fam. Oosting (zie 15).

29. Fam. Raven – Huizinga. Dorpstraat 17

Dorpstraat 17, fam Raven Huizinga

In deze woning woonde het oude echtpaar Raven.

De man werd “Ol Roa’m” genoemd.

Dit huis is tijdens de bevrijding in 1945 verloren gegaan.

Dorpstraat 17, fam Raven Huizinga

Deze woning staat op de plaats waar destijds de woning van het echtpaar Raven stond.

 • Man: Hindrik Raven is geboren op 18-01-1849 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 18-05-1876 (27 jr) te ’t Zandt met Saartje Huizinga (20 jr).Hindrik was boerenknecht/veldarbeider en lid van de kerkenraad (zie 24).Hij is overleden op 18-04-1938 (89 jr) te Spijk(bg te Oosterwijtwerd).
 • Vrouw: Saartje Huizinga is geboren op 15-02-1856 te Oosterwijtwerd en overleden op 12-11-1935 (79 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.).
  1. Dochter: Hinderika Raven is geboren op 24-03-1882 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 18-05-1916 (34 jr) te ’t Zandt met Johannes Harmannus Apol (31 jr), geboren op 12-11-1884 te Spijk als zoon van korenschipper Eltje Johannes Apol en Aafke Emmelkamp, gehuwd op 14-07-1883 te ’t Zandt. Eltje J. is geboren op 02-03-1859 te Eenum en overleden op 04-02-1942 (82 jr) te Spijk (bg te S.). Aafke is geboren op 02-12-1860 en overleden op 14-12-1955 (95 jr) (bg te Spijk). Eltje Johannes Apol was de zoon van broodbakker/molenaar Johannes (Harmannus) Eikes Apol en Bouwina Jans Boer (zie 33 en 46) en dus de broer van bakker Eiko Johannes Apol (zie 33) en Jan Apol (zie 16). Johannes H. was korenschipper/schuitevaarder en is overleden op 06-11-1918 (33 jr) te Leermens (bg te L.). Hinderika is na het overlijden van Johannes H. gehuwd op 18-05-1922 (40 jr) te Bierum met Albert Westing (49 jr), geboren op 04-04-1873 te Bierum. Albert (weduwenaar van Martje Bolt) was landbouwer en is overleden op 14-02-1949 (75 jr) te Losdorp (bg te Spijk). Hinderika is overleden op 18-10-1952 (70 jr) te Losdorp (bg te Leermens).

Geef een reactie