Dorpstr. 20 – 28

9. Fam. Koster – de Weert/Medema. Dorpstraat 20

nrs 7-19 en 30-37

klik voor
vergroting van de
plattegrond in nieuw
venster

De familie Koster was een al wat ouder echtpaar zonder kinderen (in huis).

 • Man: Sikke Koster is geboren op 03-06-1879 te Losdorp en gehuwd op 19-05-1910 (30 jr) te Bierum met Ebeltje de Weert (34 jr) en – na overlijden van Ebelje de Weert – gehuwd op 17-02-1921 (41 jr) te Groningen met Tjelje Medema (43 jr).
  Sikke heeft dit huis gekocht op 28-12-1911 van Amko Zijlema,  zoon van Egbert Klaassens Zijlema (zie 21).  Amko was koopman/voerman te Oosterwijtwerd en gehuwd met Frouwke Tomas Emmelkamp. Sikke was voerman (boderijder – met een huifwagen met paard – op Appingedam). Hij heeft op zekere dag – zo vertelde mijn vader – de door mijn opa gemaakte grafmonumenten voor Pieter en Klaas Brontsema (neven van mijn vader, die jong waren overleden aan de gevolgen van tuberculose) naar Uithuizermeeden gebracht. Volgens mijn vader had Sikke ook wat vee en een boomgaard. Op 04-02-1937 heeft Sikke de behuizing (met schuur en 1.17.40 ha. land) voor ƒ 4.500,- verkocht aan dagloner Ruurd van der Meer, gehuwd met Geertje Middendorp (zie 52). Sikke is overleden op 30-01-1952 (72 jr) te Losdorp (bg te L.).
 • Vrouw 1: Ebeltje de Weert is geboren op 21-01-1876 te Spijk en overleden op 29-02-1920 (44 jr) te Groningen (bg te Oosterwijtwerd). Ebeltje en Sikke waren nicht en neef. De vader van Ebelltje (Jan de Weert) was de broer van Sikke’s moeder (Willemina de Weert).
 • Vrouw 2: Tjelje (“Tielje/Tieltje”) Medema is geboren op 19-07-1877 te Farmsum en overleden op 17-05-1949 (71 jr) te Losdorp (bg te L.).

De voormalige woning van de familie Koster, de huidige ‘Wijtwerder Heerd
Volgens een beschrijving van het pand Dorpstraat 20, die ik (Henk Stel, zie inleiding) mocht ontvangen van de huidige (2009) eigenaar, t.w. de familie Lambeck, was deze boerenbehuizing vóór Sikke Koster en vóór Amko Zijlema eigendom van boerenknecht/ landbouwer Klaas Jakobs Vink, geboren op 12-04-1798 te Stedum, gehuwd op 10-04-1824 te ’t Zandt met Aaltien Tomas de Jonge, geboren op 17-10-1802 te Holwierde.

‘Op 20-01-1866 verkopen de kinderen van wijlen Klaas Jacobs Vink de behuizing (met hof, tuin en cingel, groot: 76 roeden en 20 ellen) met een half aandeel van een scheepje (varende van Oosterwijtwerd op Appingedam vice versa) van Nederlandsche makelij en te Appingedam gebouwd, groot ongeveer 3 tonnen. De koper is de zoon Pieter Klaassens Vink, damvaarder te Oosterwijtwerd. Koopprijs: ƒ 1600,- + ƒ 25 voor het halve schip.’

Met ‘damvaarder’ werd waarschijnlijk een schipper bedoeld, die met een beurtschip op Dam (= Appingedam) voer. Na het overlijden op 20-02-1890 van Pieter Vink (zie 6A) vindt op 16-02-1894 de publieke verkoop plaats – t.v.v. Jantje Allersma (zie 6A), weduwe van Pieter Vink, en verdere erfgenamen – van het huis met 0.76.20 ha. grond (en het scheepje) aan Amko Zijlema (zie boven).

10. Fam. Drexhage – Jonkman. Dorpstraat 22

de vm. woning van de fam. Drexhage

De vm. woning van de
fam. Drexhage

De stamvader van deze familie was Johann Jobst Karel Drexhage, geboren op 29-09-1812 in Westfalen (Duitsland) en gehuwd met Pieterke Geerts Huizinga. Johann J. K. is overleden op 28-12-1888 (76 jr) te Oosterwijtwerd.

 • Man: Jan Drexhage is geboren op 03-05-1850 te Oosterwijtwerd en gehuwd op 13-11-1875 (25 jr) te ’t Zandt met Kundina Jonkman (25 jr). Jan was boerenknecht en is overleden op 04-08-1925 (75 jr) te Visvliet (bg te Oosterwijtwerd > grafschrift: ‘Al was hun scheiden voor een tijd, De Heer doet alles met beleid, Hun weg was hier met zorg bekneld, O Heer Gij had hun dagen hier geteld, God kent alleen het naaste pad, Dat uitloopt op de hemelstaat.’ ). De hier wonende Drexhages waren (in de ogen van mijn vader) twee oude mensen. Jan Drexhage was de broer van Anna Drexhage (zie 3).
 • Vrouw: Kundina Jonkman is geboren op 17-07-1850 te Farmsum en overleden op 16-04-1924 (73 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O. . grafschrift: ‘Haar heengaan was slapende, Mocht haar ontwaken zijn in de eeuwige heerlijkheid der hemelsche vreugde.’).
 1. Zoon: Karel Drexhage is geboren in april (?) 1876 te Oosterwijtwerd en overleden op 13-07-1876 te Oosterwijtwerd.
 2. Zoon: Karel Drexhage is geboren in mei (?) 1877 te Oosterwijtwerd en overleden op 03-07-1877 te Oosterwijtwerd.
 3. Zoon: Karel Drexhage is geboren op 01-06-1878 te Oosterwijtwerd en overleden op 16-07-1908 (30 jr) te Groningen (bg te Oosterwijtwerd > grafschrift: ‘Hij is ons voorgegaan, Hij is nu van zijn werk op deez’ aarde ontslagen, Och mocht het zijn tot Gods welbehagen.’).
 4. Dochter: Antje Drexhage is geboren op 16-03-1880 te Oosterwijtwerd en vertrokken naar Appingedam op 13-10-1898. Zij is gehuwd op 18-05-1906 (26 jr) te ’t Zandt met Sebe Gast (26 jr), geboren op 09-10-1879 te Eenum. Zij huurden en bewoonden boerderij ‘Grovestins’ te Kommerzijl van 1922 tot 1947. Antje is overleden op 11-09-1970 (90 jr) te Grijpskerk (bg te G.). Sebe was boerenknecht en is overleden op 03-07-1970 (90 jr) te Grijpskerk (bg te G.).
 5. Zoon: Jurrien Drexhage is geboren op 17-07-1881 te Oosterwijtwerd en na 8 dagen overleden op 25-07-1881 te Oosterwijtwerd.
 6. Zoon: Jurrien Drexhage is geboren in juli 1882 te Oosterwijtwerd en na 1 week overleden op 22-07-1882 te Oosterwijtwerd.
 7. Dochter: Pieterke Drexhage is geboren 11-10-1883 te Oosterwijtwerd en vertrokken naar Appingedam in 1903. Zij is gehuwd op 28-05-1909 (25 jr) te ’t Zandt met Kornelis Willems(en) (25 jr), geboren op 21-12-1883 te Schildwolde. Kornelis was dagloner.
 8. Dochter: Willemina Drexhage is geboren op 24-05-1888 te Oosterwijtwerd en overleden op 23-11-1888 (6 mnd) te Oosterwijtwerd.

11. Borgterrein van de voormalige Ripperdaborg.

de Borg te Oosterwijtwerd
borgterrein

De Ripperda’s kunnen we onderscheiden in drie familietakken, te weten
de Farmsumer tak,
de Oosterwijtwerder tak en
de Winsumer tak.
Hadden ze plaatselijk gezag, in de Ommelanden speelden ze niet zo’n grote rol.

In Oosterwijtwerd woonde Gijsbert Herman Ripperda, die op 13 juli 1695 (56 jr) overleed.
Na zijn dood was de enige en laatste overlevende van de Oosterwijtwerder tak van de Ripperda’s zijn dochter Margaretha Elisabeth Ripperda.

Zij overleed op 23 februari 1738 (71 jr).
Haar moeder, Josina Maria Ripperda overleed op 29 december 1719. (zie 24)

dampaal by Oosterwijtwerd

De Ripperda’s bleven eigenaar en bewoner van de Borg te Oosterwijtwerd tot 1744.

Toen kwam het huis in handen van Allegonda Maria Clant, douairière Tjarda van Starkenborgh, die het overdroeg aan haar dochter Margrieta Bouwina, gehuwd met Egbert Rengers, heer van Farmsum.
Een jaar later (in 1745) werd de Borg afgebroken.

Dorpstraat met kastanjeboom

In de bocht van de Dorpstraat met de opvallende straatlantaarn (zie 71) en de kastanjeboom zien we vlnr de aan de linkerkant van de weg de woningen van de fam. Siekman (zie 34) en de fam. Apol (zie 33). Aan de rechterkant van de straat staan vrnl de woningen van de fam. Burema (zie 12) en de fam. Huizinga (zie 13).

12. Fam. Burema – Schortinghuis. Dorpstraat 24

De voormalige woning van het rentenierende echtpaar Burema.

Volgens mijn vader woonde de familie Burema in dit grote huis. Hij herinnert zich het grote (gezien met kinderogen) ijzeren hek, dat voor het huis stond. Net buiten dat hek stond een grote kastanjeboom. Onder deze kastanjeboom werd door de kinderen van Oosterwijtwerd destijds veel gespeeld. Mijn vader herinnert zich dat nog goed en met genoegen.In de bocht van de weg stond een oude straatlantaarn (zie 71).

 • Man: Tonnis Burema is geboren op 21-10-1879 en overleden op 08-08-1968 (bg te Oosterwijtwerd). Tonnis was vanaf 1910 caféhouder te Zeerijp, voordat hij naar Oosterwijtwerd kwam. Hij werkte als arbeider op boerderij ‘Rieuwersveld’ (zie 70).
 • Vrouw: Louwina Pieterdina Schortinghuis is geboren op 13-11-1900 te Oudeschans (gem. Bellingwolde) en overleden op 05-09-1956 (bg te Oosterwijtwerd). Zij was werkster op boerderij ‘Rieuwersveld’ (zie 70).

 

 • Voordat het echtpaar Burema hier kwam wonen, woonde hier Renske Garbrands Wiersema (zie 38), weduwe van Ties Garmts Tiessen (zie 22). Zij gebruikte dit huis als rentenierswoning. Weduwe Tiessen is overleden op 26-08-1916 (78 jr) te Oosterwijtwerd (bg te O.).
tekening dorpstraat

tekening dorpstraat

Aan de rechterkant van de Dorpstraat zien we de woning van de fam. Huizinga (zie 13) met daarachter de woning van de fam. Wijchman (zie 14). Aan de linkerkant van de straat staat de woning van de fam. Apol (zie 33) en helemaal achteraan is het Gasthuis (het armenhuis) (zie 25) zichtbaar.

13. Fam Huizinga – Pijper. Dorpstraat 26

Hier woonde de familie Huizinga (foto 24-03-1932)

 • Man : Jakob (  ‘Job’) Huizinga is geboren op 01-04-1884 te ‘t Zandt en gehuwd op 21-11-1912 (28 jr) te Bierum met Grietje Pijper (23 jr). Jakob was arbeider en is overleden op 30-04-1960 (76 jr) (bg te Oosterwijtwerd).
 • Vrouw : Grietje Pijper is geboren in op 07-09-1889 te Bierum en overleden in 12-03-1968 (78 jr) (bg te Oosterwijtwerd).

Het echtpaar Huizinga – Pijper in hun woning.

 1. Dochter: Geertruida (‘Trui’) Huizinga is geboren in 1915 en was gehuwd met Hendrik Niewold (zie 17A). Zij is overleden op 31 januari 2006 (ca. 80 jr).

14. Fam. Wijchman – Adams. Dorpstraat 28

Het huis bestond uit een ‘Albino’-kruidenierswinkel (aan de zuidkant) en wagenmakerij (aan de noordkant). Vlak naast dit huis staat de woning, waar destijds de fam. Oosting (zie 15) woonde.

 • Man: Hinderk Wijchman is geboren op 29-07-1863 te Wedde en gehuwd op 28-04-1904 (35 jr) te Winschoten met Etje Adams (32 jr). Hinderk is overleden op 27-02-1953 (89 jr) (bg te Oosterwijtwerd). Hij was de broer van Maria Wijchman (zie 18A1).Hinderk (een al wat oudere man) was kuiper (“koeper Wiegman”) en wagenmaker. Als hij een houten wiel gereed had, verplaatste hij deze rollend naar de smederij van Jan Siekman (zie 34).
 • Vrouw: Etje Adams is geboren op 30-03-1872 te Hoogezand en overleden op 28-12-1933 te Oosterwijtwerd (61 jr) (bg te O.). Zij stond in de winkel.

1.   Dochter: Marleen Wijchman.

2.   Dochter: – – – – –

Onderstaande foto’s dateren van latere tijd, gelet op het type lantaarnpaal, dat op de foto’s te zien is. Deze straatlantaarns zijn van na de Tweede Wereldoorlog.

vrnl: De woningen van de fam. Wijchman (zie 14) en de fam. Oosting (zie 15)

vrnl: De woningen van de fam. Wijchman (zie 14) en de fam. Oosting (zie 15)

voormalige woningen van de fam Wijchman en Oosting
Zie ook de foto’s van deze woningen, die geplaatst zijn bij de school (zie 28-30).

Geef een reactie