Werkgroep Duurzaam dorp Oosterwijtwerd

Samenstelling Werkgroep

Werkgroep Duurzaam Dorp bestaat uit Annelies Barelds, Gerd Berghuis, Fred van den Brink, Luut van der Kool, Francis Pothof en Joop Ruiters.

Je weet hoe een werkgroep ontstaat: een paar mensen vragen zich af hoe het moet met de energietransitie voor zichzelf maar ook voor de gemeenschap om zich heen. Deze mensen hebben anderen benaderd, inhouds- en ervaringsdeskundigen. Gemotiveerd en enthousiast is de werkgroep van start gegaan.

Doelstellingen

Doelstellingen van de werkgroep zijn: informatie en praktische adviezen door deskundigen over energiezuiniger wonen/leven beschikbaar maken voor alle dorpsgenoten; – bevorderen van ‘kleinschalige elektriciteitsopwekking in onze omgeving door zon en wind, met voordeel voor het hele dorp: -in overleg met dorpsgenoten onderzoeken welke energiebesparende maatregelen in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt.

Contact

Heb je vragen, suggesties of een concreet plan op gebied van energiegebruik? Je kunt ermee terecht bij een van de werkgroepleden.

Nieuwsbrief 1 is te lezen via het ledendeel van deze website

Reacties zijn gesloten.