Aardbevingen

bevingen veroorzaakt door de gaswinning is de laatste jaren toegenomen.

Tot 1986 zijn er in Noord-Nederland geen aardbevingen waargenomen. De eerste aardbeving vond op 26 december 1986  plaats bij Assen en sinds die datum zijn er door het KNMI in Noord Nederland honderden aardbevingen geregistreerd met een maximale magnitude van 3,6.

Sedert 21 maart 2018 is er een nieuw schadelijke formulier voor melden mijnbouwschade.

Is er een acuut onveilige situatie in of om uw huis of een ander gebouw? Bel dan: 0800 4444 111. (gratis) van 08.00 tot 20.00 uur (ook in het weekend).
Of meld de onveilige situatie digitaal.
contact@schadedoormijnbouw.nl

Meldingen kunt u meteen doen via dit schade-formulier

Oude situatie

Heeft u al eerder schade bij CVW gemeld en heeft u al inloggegevens ontvangen, log dan meteen op mijn cvw in om de status van uw schademelding te volgen.

U kunt ook het cvw bellen met 0800 289 66 36 (gratis) van 08.00 tot 20.00 uur (ook in het weekend).

In ons dorp hangt een aardbevings melder: u kunt de meest recente uitslagen van deze meter zien op deze website bij het knmi Let op, je moet daar kiezen voor BOWW – Oosterwijtwerd en een datum.

Een 2e bevingsmelder zit in de bodem naast het kerkhof. On line kun je die ook aflezen door op bovenvermelde website te kiezen voor G914 Oosterwijtwerd

OWW-aardbevingsmelder-web

KNMI kaart met de laatste 30 bevingen in Nederland

Interessant is ook het 3D filmpje over de bodemdaling.  Dit filmpje is in 2008 gemaakt door studenten van de TU in Delft aan de hand van satellietopnames.

In Onderstaande kaart worden alle geïnduceerde aardbevingen weergegeven zoals deze in het PDF document op de site van het KNMI staan vermeld. Dit zijn aardbevingen die worden veroorzaakt door gas- of zoutwinning. Deze lijst wordt iedere 15 minuten aangevuld met de gegevens van de RSS feed van het KNMI.

Het overzicht van alle bevingen en trillingen

voor zover die zijn geregistreerd door de NAM

staat op onze overzichtspagina. [klik hier]

Reacties zijn gesloten.