De kleine Wereld

Oosterwijtwerd F11

Anne Schaap, alias Le Hackek en Netty Streef, jrn 60Van 1961 tot ongeveer 1990 woonden Anne Schaap en diens derde vrouw en weduwe Netty Streef in dit huis, dat ze ‘De Kleine Wereld’ noemden. Onder de naam (Le) Hachek was Schaap fakir en variétéartiest, terwijl Netty Streef, als Marouschka Kapitanowa zijn assistente, vooral bekend is van haar boeken.
Anne Schaap (1896-1974) kwam oorspronkelijk uit Veendam. Als jongen van 16 ging hij met een circus mee, waarin hij weldra optrad met o.a. een spijkerbed. Tevens werd hij vuurvreter, degen- en vissenslikker en dompteur. Via Engeland belandde hij in Amerika, en reisde heel de wereld af met de circussen die hem engageerden. In het crisisjaar 1933 keerde hij echter werkloos terug naar Nederland, waar hij decennialang bleef schnabbelen met zijn acts, die in de jaren zestig ook meermalen op TV waren te zien.
Netty Streef (1911-1994), oorspronkelijk uit Den Haag, schreef christelijke meisjesboeken en streekromans.Vooral ‘De kleine Wereld’ was een succes. Naar dat boek vernoemden zij en Schaap het vervallen huis in Oosterwijtwerd, dat ze gezamenlijk kochten en opknapten. Hoewel Streef later getuigde van “de grote behulpzaamheid en de vriendschap” die ze hier ondervonden en in haar boek ‘Dorpje op de wierde’ ook over Oosterwijtwerd schreef, verliep niet alles naar wens. In 1964 weigerde de lokale hervormde gemeente namelijk Schaap aan te nemen als lidmaat, omdat hij te weinig in de kerk zou komen. Schaap deed hierover zijn beklag bij het provinciaal kerkbestuur, dat hem in 1966 toestond belijdenis te doen in de stad-Groninger schippersgemeente. Vervolgens erkende de kerkeraad van Oosterwijtwerd dat lidmaatschap niet, wat uiteindelijk leidde tot de opzegging van het kerklidmaatschap door Schaap en Streef.

Harry Perton
Meer weten over Hachek en zijn vrouw?  Zie dan: http://groninganus.wordpress.com/?s=hachek

Reacties zijn gesloten.