Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor deze website oosterwijtwerd.net

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

Dorpsbelangen sluit alle aansprakelijk uit voor enigerlei directe/indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
Dorpsbelangen Oosterwijtwerd is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
Dorpsbelangen Oosterwijtwerd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van deze website.

Gebruiker van deze website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.

Reacties zijn gesloten.