Opheffen ijsclub Oosterwijtwerd

priksleeOp 9 januari vindt de tweede ledenvergadering plaats van de IJsclub Oosterwijtwerd.

Er wordt voor de 2e keer gestemd over het voorstel van het bestuur de IJsclub Oosterwijtwerd op te heffen en een commissie onder Dorpsbelangen op te richten die de activiteiten van de ijsclub voortzet.

Voor de uitvoering van het aangenomen voorstel is een 2e vergadering nodig, waarbij een gewone meerderheid van de op de vergadering aanwezige leden voldoende is om het voorstel aan te nemen en tot opheffing van de vereniging te kunnen overgaan

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.