Abonnement


Deze Maand in OosterwijtwerdGemeente

Gemeente Loppersum
Molenweg 12
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
T: 0596 548200
Gemeentewerf
Industrieweg 4
9919 JE Loppersum
T: 0596 548200
Milieudienst Groningen
T: 050 3671000
Milieustraat
Westerhornseweg 22
Usquert
T: 0595 423190

School

Close
08-apr-2012 21:19, Canon Canon PowerShot A3150 IS, 2.7, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 400
 
Close
05-apr-2010 21:24, OLYMPUS IMAGING CORP. FE290,X825, 2.7, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 400
 

Oud en nieuw feest op het plein

Iedereen is van harte welkom op het dorpsplein waar we met elkaar
kunnen genieten van een hapje en een drankje, verwarmende
vuurkorven en om 0.00 een schitterend vuurwerk en een glaasje
champagne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net als voorgaande jaren kunt u een vrijwillige financiële
bijdrage leveren aan de inkoop van het vuurwerk. U kunt een bedrag
overmaken naar Stichting Dorpsbelangen Oosterwijtwerd
NL58RABO0154944289, of contant in een envelop inleveren bij Mieke
Sprenger, Dorpstraat 9.
Heeft u nog (afval)hout voor in de vuurkorf liggen? Dat kan ingeleverd
worden bij Mieke Sprenger, Dorpstraat 9, aan de achterzijde bij de
schuur.
Ook zoeken we een aantal vrijwilligers die de volgende dag willen helpen om de
boel weer schoongeveegd achter te laten. Verzamelen om 11.00 op het Dorpsplein.
Deze uitnodiging kunt u downloaden als pdf bestand

Uitnodiging gemeente Loppersum

Persbericht LoppersumPERSBERICHT

Loppersum, 20 december 2016

Gemeente Loppersum nodigt inwoners uit voor Nieuwjaarsreceptie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum nodigt alle inwoners uit om aanwezig te zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Iedereen is van harte welkom op donderdag 5 januari 2017 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De gemeente organiseert de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met de bedrijvenverenigingen en LTO-Noord.

Tijdens deze avond zal de fractie van de ChristenUnie namens de gemeenteraad de Aanpeerdtjespries (Waarderingsprijs) uitreiken. Deze prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

 

Uitnodiging Kerstviering in de Mariakerk

UITNODIGING

Op Kerstavond 24 december

is er een Kerstontmoeting in de kerk.

Aanvang 19.00 uur

De kinderen spelen

‘DE HERBERGIER DIE NIET KON SLAPEN’

En verder… kerstliedjes, een verhaal, muziek

en na afloop iets lekkers.

We hopen dat iedereen komt!

 

Alle kinderen en

Francis, Janneke, Marika

Sinterklaas

Komende zaterdag, 26 november, komt Sinterklaas in Oosterwijtwerd.

We hebben bericht gekregen dat Sinterklaas en zijn Pieten om 14.00 uur aankomen bij restaurant de School.

Alle kinderen die zich hebben opgegeven voor het feest met Sinterklaas worden daar dan ook om 14.00 uur verwacht.

En nu maar hopen dat ze de weg weten naar Oosterwijtwerd…….

sinterklaas

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 2016

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering.

Op woensdag 30 november 2016

Plaats: “Veldzicht”

Aanvang vergadering: 20.00 uur

We hopen jullie allen te ontmoeten deze avond

Agenda

Opening

Mededelingen

Notulen ALV dd 5 november 2015

Jaarverslag 2015/2016

Financiën

  • Financieel jaar verslag
  • rapportage kascommissie
  • benoeming nieuwe kascommissie

Samenstelling bestuur

Aftredend:  Gerd Berghuis en Fokje Bakker. Beiden zijn niet herkiesbaar
Verkiezing nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de vereniging doet een oproep op de leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie.

Heb je interesse en wil je meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur hoopt op toetreding van minstens 3 nieuwe leden. Kandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering

Pauze

Informatie uit overleg met de gemeente

Lopende zaken

Stand van zaken diverse commissies en activiteiten

Activiteitenplanning

Rondvraag

Sluiting

N.B. verslagen en notities liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage voor diegenen die de stukken niet  hebben ontvangen.

 

Pagina 10 van 126« Eerste...89101112...203040...Laatste »