Speeltuincommissie oud

Voorzitter:  Nico van de Akker
Secretaris:  Gerd Berghuis
Penningmeester:  Fokje Bakker

Spelen is van zeer groot belang voor het opgroeiende kind. Het is welhaast net zo belangrijk
als eten en naar school gaan. Want tijdens het spelen leren kinderen allerlei vaardigheden
die op latere leeftijd van belang zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Om het spelen te stimuleren heeft een kind in zijn/haar woonomgeving materiaal en ruimte
nodig. In ons dorp, Oosterwijtwerd, worden deze mogelijkheden geboden op de openbare
speelplaatsen te weten de speeltuin, het volleybalveld en het voetbalveld.
De speeltuin dient tevens als openbare ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen uit het
dorp. De speeltuin heeft daardoor naast het bieden van speelplezier ook een sociale functie.
Al met al ingrediënten die bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid, met name voor
jonge gezinnen, in ons plattelandsdorp. Gelukkig is in Oosterwijtwerd geen sprake van
ontvolking, dat willen we graag zo houden. In het verleden is bewezen dat een mooie
speeltuin jongen gezinnen naar ons dorp trekt. Daardoor hebben we een levendig dorp met
een mooie mix van jong en oud.
De speeltuincommissie ‘zet, al jaren, alles op het spel’ om goede speelmogelijkheden in het
dorp Oosterwijtwerd te verwezenlijken.  Dit herinrichtingsplan is een van de stappen. We
hopen dat allerlei betrokken instanties deze stap zullen volgen zodat de speeltuin weer een
bruisend hart in ons dorp wordt!
We hopen dat u door het lezen van dit plan net zo enthousiast wordt als de speeltuincommsie Oosterwijtwerd en wensen u dan ook veel leesplezier.

Projectplan Herinrichting speeltuin Oosterwijtwerd 2009-2010

Reacties zijn gesloten.