Versterkingsoperatie

In de periode van 10 tot en met 20 december gaan de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de inwoners informeren over het vervolg van de versterkingsaanpak van de woningen. De NCG heeft op 22 november jl. het regionale plan van aanpak ‘Veiligheid voorop en de bewoner centraal’ gepresenteerd. Dit vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente.

Datum informatie Oosterwijtwerd zie agenda

Wethouder Pier Prins: “In dit Plan van aanpak voor de gemeente Loppersum worden de bestuurlijke afspraken gekoppeld aan onze lokale praktijk. Niet alleen hebben zich hier tot dusver de zwaarste bevingen voor gedaan, ook zal hier het risico op bevingen het langst kunnen duren. Met het veranderen van de prioriteringssystematiek komen daar de nieuwe risicoprofielen bij. Dit maakt onze opgave nog complexer, vooral in communicatief opzicht. We gaan daarom in de periode van 10 tot en met 20 december de inwoners informeren. Zij krijgen een brief gericht op hun specifieke situatie en worden uitgenodigd voor een bijeenkomst over hun dorp. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt het Plan van aanpak per dorp toegelicht door de NCG en de gemeente Loppersum. We hebben gemeend zo snel als mogelijk onze inwoners te moeten informeren. We hebben veel waardevolle tijd verloren door het stilleggen van de versterkingsopgave door Minister Wiebes. Ik hecht eraan een winstwaarschuwing te geven. Dit Plan van aanpak heeft geen kans van slagen als er onvoldoende capaciteit en geld beschikbaar wordt gesteld door de Minister.”

Boodschap: we vertellen het brede verhaal over de nieuwe versterkingsaanpak. We gaan kort in op de verschillende situaties die zich voordoen in het dorp en we bespreken het “handelingsperspectief” per risico-categorie (nieuwe versterkingsprogramma) en per batch (huidige versterkingsprogramma)

 

Oosterwijtwerd

Een kwart van de gebouwen in dit dorp heeft een verhoogd risicoprofiel, het volgende kwart heeft een (langjarig) licht verhoogd risicoprofiel. Oosterwijtwerd is niet eerder opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak van de NCG en er zijn nauwelijks inspecties geweest.

 

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de contactpersonen van NCG van het versterkingspunt Loppersum.
Adres: Wijmersweg 43, 9919 BJ Loppersum
Open: op afspraak
Telefoon: 088 – 041 4472
Bereikbaar op: maandag 13.00 – 16.30 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00-16.30 uur
E-mail: info@VersterkingspuntLoppersum.nl

https://www.loppersumversterkt.nl/document.php?fileid=96940&f=6a0be448da8150c5c4b855f9e14a8a9c&attachment=1&c=44704

 

Reacties zijn gesloten.