AED

AED

Beste dorpsbewoners, de AED, gesponsord door Loket Leefbaarheid Groningen, hangt inmiddels aan de gevel van Dorpsstraat 9.
Ter introductie biedt de leverancier een AED cursus aan waarbij de werking en bediening van de AED wordt behandeld.

De uitnodiging voor de cursus ontvang u binnenkort in uw brievenbus.

 AED Oosterwijtwerd
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Reacties zijn gesloten.