Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 2019

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering op
donderdag 28 november 2019 om 20:00

Visrestaurant de School

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering en de agenda is bij ieder in de bus gedaan

Reacties zijn gesloten.