Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen

Jaarvergadering van de vereniging dorpsbelangen Oosterwijtwerd
Datum: donderdagavond 13 november
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Dieftilschool,  Schoolweg 19 te Oosterwijtwerd

Een schriftelijke uitnodiging met agenda is afgelopen week bij alle leden van de Vereniging Dorpsbelangen in de bus gevallen.

punt 10 op de agenda betreft een bestuursverkiezing.
Er zijn 4 bestuursleden die aftreden en niet herkiesbaar zijn t.w.

  • Tobias Albronda, voorzitter
  • Truus Loor, secretaris
  • Regina Heikens, bestuurslid
  • Luut van der Kooi, bestuurslid

Het bestuur van de vereniging doet een oproep op de leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Dit kan schriftelijk tot een dag voor de vergadering.

Heb je interesse en wil je meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Wil je graag een bijdrage leveren meldt je dan schriftelijk aan bij het secretariaat, Ripperdagweg 6, 9911 PD Oosterwijtwerd (tel 0596623250)

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.