Algemene Ledenvergadering van de Begrafenisvereniging “OOSTERWIJTWERD” en begraafplaats “RUSTHOF”

Algemene Ledenvergadering van de Begrafenisvereniging “OOSTERWIJTWERD” en begraafplaats “RUSTHOF”  Oosterwijtwerd op woensdag 12 april in “REHOBOTH” te OOSTERWIJTWERD.

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.

Agenda uitvaartvereniging “Oosterwijtwerd”:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Rekening en verantwoording penningmeester
 5. Bestuursverkiezing, aftredend dhr. J. Ruiters. Het bestuur stelt voor om mw. Yolanda van nieuwkoop te benoemen
 6. Kascontrole
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

Gezinsleden vanaf 18 jaar dienen zelf verzekerd te zijn.

Opgave begrafenisvereniging:
P.H. Bakker
Delfstraat 65
9919 BE Loppersum
Tel: 0596 ‑ 572728

of via 0596 ‑ 572728

Agenda begraafplaats “Rusthof”:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Rekening en verantwoording penningmeester
 5. Bestuursverkiezing, aftredend dhr. J. Ruiters. Het bestuur stelt voor om mw. Yolanda van Nieuwkoop te benoemen
 6. Kascontrole
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

Bestuur Begrafenisvereniging en Begraafplaats

Voorzitter Janke Poortvliet Dorpstraat 11 9911 PB Oosterwijtwerd Tel.: 0596-626286
Secretaris Jan Janssens Schoolweg 3 9911 PA Oosterwijtwerd Tel.: 0596-624502
Penningmeester Pieter Bakker Delfstraat 65 9919 BE Loppersum Tel.: 0596-572728
Leden: Nan Smit, Kloosterweg 8 9904 PD Krewerd en Joop Ruiters, Schoolweg 9 9911 PA Oosterwijtwerd

Reacties zijn gesloten.