Bijeenkomsten herindeling gemeente Loppersum

Persbericht Loppersum, 5 april 2013

De raad van Loppersum peilt mening inwoners mbt herindeling    

De gemeenteraad van Loppersum nodigt de inwoners uit om met hen in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente Loppersum. Het bestuur wil met zoveel mogelijk inwoners spreken over de voorgenomen gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. De bijeenkomsten hebben deels een informerend karakter en zijn deels meningvormend. De uitkomsten van deze avonden worden gebruikt door de gemeenteraad voor de reactie naar de provincie.

 

Burgemeester Albert Rodenboog: ‘ Het is goed dat de raad in gesprek gaat met onze inwoners over de toekomst van onze gemeente. Als burgemeester vind ik het belangrijk dat de stem van de burger wordt gehoord. Tijdens deze avond kunnen de inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden en zo de gemeenteraad voeden in hun reactie naar de provincie’.

 

Grenzeloos Gunnen

In februari is het rapport van de visitatiecommissie ‘Grenzeloos Gunnen’ over de bestuurlijke toekomst van de provincie Groningen gepresenteerd. In dit rapport wordt geadviseerd over de omvang van de Groninger gemeenten. Het rapport kunt u downloaden op www.loppersum.nl , klik op de banner Grenzeloos Gunnen.

 

Vier bijeenkomsten

Jaap Jepma is als onafhankelijk gespreksleider aanwezig bij de vier bijeenkomsten in onze gemeente. Uiteraard zijn ook de raadsleden van de gemeente Loppersum aanwezig. Zij gaan graag met u in gesprek. Onderstaand een overzicht van de data en locaties. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

  • 15 april Gemeentehuis Loppersum (Molenweg 12)
  • 23 april Dorpshuis ’t Zandt (Hoofdstraat 111)
  • 24 april Hervormd Centrum, Stedum (Bedumerweg 8)
  • 25 april Vita Nova, Middelstum (Heerestraat 39)

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.