Boerderijen boek ’t Zandt 1889 – 1989

Beste lezer,

Door middel van dit schrijven willen wij jullie er op attenderen dat onze vereniging een mooie aanbieding heeft i.v.m. de historie / geschiedenis van onze regio.Wij hebben namelijk het boerderijenboek “ ’t Zandt 1889 – 1989” voor een zeer zachte prijs van € 20,- in de aanbieding. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van afdeling ’t Zandt van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Het boek beschrijft een stuk geschiedenis van meer dan 100 boerderijen en onderwerpen die te maken hebben met de landbouw en het leven op de boerderij.

Dit boek is te bestellen / af te halen bij:

J. Kroes, Oosterstraat 31 ’t Zandt.

S. Reiffers, Noorderstraat 20 Zeerijp.

Afhalen alleen mogelijk tegen contante betaling.

Namens de hist. ver. dorpen oud gemeente ’t Zandt.
Johanna Kroes, secr.

Reacties zijn gesloten.