Brug bij Oosterwijtwerd

Aangepaste aslastbeperking brug
Oosterwijtwerdertil Schoolweg in Oosterwijtwerd

De brug Oosterwijtwerdertil in de weg Schoolweg in Oosterwijtwerd is in de loop van week 47 gestremd voor verkeer met een aslast boven 2 ton. Dit was tot op heden totaal 40 ton. Personenauto’s,
fietsers en voetgangers kunnen de brug blijven gebruiken. Er is voor zwaarder verkeer een omleidings-route ingesteld via de N360 deze wordt met borden aangegeven.
Wij verzoeken u vriendelijk leveran-
ciers en afnemers zelf op de hoogte te stellen van de omleidingsroute.

Aslastbeperking

Reden voor de aangepaste aslastbeperking zijn de geconstateerde gebreken aan de brug die met de versterkingswerkzaamheden afgelopen dagen naar voren zijn gekomen. Het waterschap Noorderzijlvest is met een adviesbureau aan het bekijken hoe we deze brug weer kunnen versterken of mogelijk compleet vervangen. We begrijpen dat dit overlast geeft. Gelet op de veiligheid is er op dit moment geen andere mogelijkheid. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Annika Dijkhuis, teamleider beheer en onderhoud, telefoon 050-304 8911.

Reacties zijn gesloten.