Deelslee enquete

In samenwerking met DeelSlee doet Melissa Herder onderzoek naar de kennis over elektrische deelauto’s in de voormalige gemeente Loppersum. Melissa is op dit moment vierdejaarsstudent Communicatie aan de Hanzehogeschool. Ze gaat onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de drempel om de DeelSlee auto’s te gebruiken omlaag gaat, zodat de auto’s meer gebruikt worden. Hiervoor is een online enquête opgesteld die verspreid wordt in alle dorpen van de voormalige gemeente Loppersum. 

De link naar de enquête: 
https://www.survio.com/survey/d/K9M5C9E6Q8X9B5J5M
 
Het is belangrijk dat de enquête alleen wordt ingevuld door inwoners van de voormalige gemeente Loppersum. Dit kan iedereen zijn boven de 18 jaar. Dit hoeven dus niet per se gebruikers van DeelSlee te zijn.

De enquête kan worden ingevuld tot en met 20 maart. Er zal betrouwbaar met de gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. 

Alvast bedankt!

Reacties zijn gesloten.