Deformatie van de bodem in Groningen

3D film uit 2008 over bodemdaling en bodemstijging in onze regio van de TU in Delft

Oppervlakte vervorming in de regio Groningen, Nederland waargenomen via satelliet radar interferometrie.
De geschiedenis tussen april 1992 en april 2007 met behulp van de satellieten ERS-1, ERS-2, en
Envisat. De bodemdaling (en de verheffing) is gerelateerd aan de gaswinning (en injectie).
Film van de TU Delft uit 2008.

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.