Dorpsvergadering woensdagavond 5 juni

Namens het bestuur van VDO zijn inwoners van Oosterwijtwerd uitgenodigd voor een dorpsvergadering op Woensdag 5 juni 2024 om 19:30 in Visrestaurant de School. Inloop vanaf 19:00 uur. Als het goed is heeft u een bericht in uw brievenbus ontvangen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Zummerbuhne. Stand van Zaken en wat kan Zummerbuhne voor het dorp doen?
  3. Drempels. Vragen ivm hard rijden door het dorp. Wat zouden maatregelen kunnen zijn?
  4. Hoe komen we aan een dorpshuis, ontwikkelingen bij “de boerderij en wat willen we met het dorp
  • i) Dorpshuis: ja graag
  • ii) “De Boerderij”: Ontwikkelingen
  • iii) Dorpsvisie Oosterwijtwerd: opstellen
  1. Activiteiten: juli oprit verkoop, augustus BBQ, oktober een lezing en december bloemschikken (kerststuk)
  2. Andere vragen, ideeën en voorstellen vanuit het dorp.

Graag zien wij jullie woensdagavond 5 juni in de school.

Frank, Grianne en Harmien

Reacties zijn gesloten.