Dreigende sluiting spoorwegovergang Gerichtsweg

Dreigende sluiting spoorwegovergang Gerichtsweg

Ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de dorpsverenigingen Eenum, Leermens, Wirdum en Oosterwijtwerd is de hieronder volgende brief gestuurd naar het College van B&W en naar de  gemeenteraad van Loppersum; een kopie ervan is verzonden naar ProRail en de provincie Groningen.

Oosterwijtwerd 21 april 2020

Onderwerp: overgang Gerichtsweg

Betreft: MEMO n.a.v. vragen van Groen Links inzake het NABO-project.

Geacht College en Raad,

Met grote verontrusting hebben wij kennis genomen van uw MEMO van 6 april jongstleden. Het betreft de beantwoording van vragen van Groen Links t.a.v. de onbewaakte spoorwegovergangen.

Wij, inwoners van Oosterwijtwerd, Leermens, Wirdum en Eenum, maken ons grote zorgen over de “oplossingsrichting” die u noemt in bovenstaande MEMO, met name de sluiting van de overgang Gerichtsweg, die als mogelijkheid genoemd wordt.

Het wandelen in de omgeving van onze dorpen achten wij van grote waarde voor een gezonde leefomgeving van de inwoners.

De inwoners van bovenstaande dorpen willen u er met klem op wijzen dat:

1.De overweg Gerichtsweg onderdeel is van een eeuwenoude weg met grote cultuurhistorische waarde.

2. De overweg Gerichtsweg deel uitmaakt van het enige wandelrondje dat dorpsbewoners binnen een straal van 5 km. ter beschikking staat.

3. Het wandelrondje, zoals het nu is, ongeveer een uur duurt. Een omleiding maakt het voor wandelaars, met name in dit vergrijzende gebied, veel te lang.

4. Het wandelen op de doorgaande wegen gevaarlijk is in verband met het (veel te) hard rijden van auto’s en landbouwwerktuigen, die ook nog de hele breedte van de weg innemen.

5. Het wandelen op een doorgaande fietsroute zoals die langs het Maar gevaarlijk is, met name door het tempo van de race- en elektrische fietsers, die je als wandelaar de berm in dwingen.

6. De overweg Gerichtsweg buitengewoon overzichtelijk is, er zou kunnen worden volstaan met een zigzag hek aan beide kanten.

7. De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen door sluiting ernstig geschaad wordt terwijl men die, met inzet van vele inwoners en -nota bene- subsidies, probeert te vergroten.

Wij verzoeken u dan ook dringend om uw uiterste best te doen de overgang in de historische Gerichtsweg toegankelijk te houden voor wandelaars.

Namens de inwoners van Wirdum, Eenum, Leermens en Oosterwijtwerd,

Hoogachtend,

w.g. namens Dorpsbelangen Eenum: S. Renkema

namens Dorpsbelangen Wirdum: E. Rijnsewijn

Namens Dorpsbelangen Leermens: A. Zuidhof

Namens Dorpsbelangen Oosterwijtwerd: H. van der Werff – Poort

nadere toelichting te verkrijgen bij Harmien van der Werff, Janke Poortvliet of Francis Pothof

Reacties zijn gesloten.