Gemeentewapen en Logo nieuwe gemeente

Gemeentewapen

Het wapen van Eemsdelta bestaat uit een gekroond schild gegolfd doorsneden, met bovenin in blauw een gouden pelikaan met jongen op haar nest, onderin, in goud kruislings, een anker en een sleutel. Een gouden harpij houdt links het schild vast, rechts een zwarte adelaar met een rode snavel en po-ten. Het geheel staat op een grasgrond met daarvoor drie gegolfde banen van blauw en zilver. De pelikaan is herkenbaar uit het wapen van Appingedam, het anker uit het wapen van Delfzijl, de sleutel is afkomstig uit het wapen van Loppersum.

Logo

Inwoners hebben gekozen voor het logo met de golvende balken. De blauwe balken staan voor het blauwe water, de groene voor het landschap. De golvende vorm betekent dat inwoners in goede en slechte tijden de kop d’r veur houden. De rode kleur staat voor de woningen in de gemeente en geeft de gemeentelijke organisatie weer.
Er zijn door inwoners van de nieuwe gemeente ruim 5.000 geldige stemmen uitgebracht, een op-komstpercentage van 11%. De jongste stemmer was drie jaar oud, de oudste was 97 jaar. 65% van de uitgebrachte stemmen is gegaan naar het ontwerp met de golvende balken.

Eemsdelta

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum vormen vanaf 1 januari 2021 de gemeente Eems-delta. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 18 november 2020.

Eemsdelta logo en gemeentewapen

Reacties zijn gesloten.