Herindeling van de DAL-gemeenten op 1 januari 2021

Persbericht: Herindeling van de DAL-gemeenten op 1 januari 2021

Op 16 november 2017 hebben de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) de intentie uitgesproken om te komen tot een gemeentelijke herindeling.

De drie gemeenteraden hebben hun colleges de opdracht gegeven om de voorbereidingen in gang te zetten. In Delfzijl en Loppersum is het aan de raad voorgelegde besluit ongewijzigd vastgesteld. In Appingedam heeft de raad een amendement (voorstel tot wijziging) aangenomen waarin staat dat de herindeling uiterlijk op 1 januari 2021 tot stand moet zijn gekomen.

Nadere duiding van de raadsbesluiten van de DAL-gemeenten en onderling overleg leren dat 1 januari 2021 een einddatum is waarop gekoerst kan worden. De colleges van Delfzijl en Loppersum stellen daarom hun raden voor om de beoogde herindelingsdatum voor de DAL-gemeenten te bepalen op 1 januari 2021.

Vervolgstappen

De DAL-colleges zullen de voorbereidingen treffen om te komen tot een herindeling. De eerste logische vervolgstap is te komen tot een plan van aanpak (PvA). Dat is een spoorboekje voor het gehele herindelingstraject. In het PvA leggen de gemeenten de afspraken vast en werken die uit in processtappen. Ook de keuzes die zij moeten maken over de wijze waarop zij het herindelingsproces inrichten staan in het PvA. Het (voorlopige) tijdpad ziet er als volgt uit:

Februari/maart 2018: Vaststellen PvA in de colleges
Mei/juni 2018: Vaststellen PvA in de raden
September/ oktober 2018: Vaststellen herindelingsontwerp raden

Realisering herindeling per 1-1-2021

Reacties zijn gesloten.