Herinnering: bijeenkomst voor sportverenigingen

Persbericht gemeente LoppersumH E R I N N E R I N G  bijeenkomst voor sportverenigingen

Beste sportvrienden,
Hierbij wil ik je attenderen op de uitnodiging voor de bijeenkomst voor onze sportverenigingen op 29 maart a.s. in Zeerijp. Hierbij verwijs ik je naar onderstaande uitnodiging van 2 maart jl.
Wethouder Bé Schollema zal ons op een frisse manier door de avond loodsen. Het belooft een gezellige en leerzame avond te worden. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je je alsnog aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk 20 maart a.s. via h.medema@loppersum.nl
Er worden o.a. twee presentaties gegeven

 1. “Alle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de financiële situatie
  thuis”.
  Door een bijdrage van stichting Leergeld, het Jeugd Sportfonds of het Kind Pakket, is
  het mogelijk dat kinderen lid kunnen worden van een (sport)vereniging, waardoor ze
  niet aan de zijlijn hoeven toe te kijken. Dit kan echter niet, zonder medewerking van de
  vereniging.
 2. Project “Sterk Vrijwilligerswerk” en “Grenzeloos Actief”.
  Op welke wijze kunnen we vrijwilligers werven voor- en binden aan- de vereniging /
  welke mogelijkheden zijn er voor mensen met een beperking om te sporten?
  Op de uitnodiging staat vermeld het adres Borgweg 9 te Zeerijp; dit moet echter zijn
  Borgweg 3A

A G E N D Ahuis voor de sport

1. Welkom en opening door wethouder Bé Schollema
2. Welkom en korte presentatie door de heer Bert-Jan Huizing, voorzitter voetbalvereniging de Fivel, tevens gastheer
3. Presentatie door mevrouw Gita Keizer, coördinator van Stichting Leergeld. (uitleg over Leergeld, Jeugdsportfonds en Kind pakket)
4. Attractie
5. Presentatie door het Huis voor de Sport m.b.t. “Sterk vrijwilligerswerk” (op welke manier krijg en houd je vrijwilligers binnen) en “Grenzeloos actief” (mogelijkheden voor mensen met een beperking om deel te nemen aan sport en bewegen)
6. Rondvraag
7. Sluiting door wethouder Bé Schollema

Wij rekenen op jullie komst!
Met vriendelijke groet,
Henk Medema
Medewerker afdeling Welzijn

Reacties zijn gesloten.