Historische vereniging dorpen oud gemeente ’t Zand

Beste dorpsgenoten, hierbij een bericht van de historische vereniging “dorpen oud gemeente ’t Zand”

Bericht van de Historische Vereniging dorpen oud gemeente ’t Zandt (in oprichting)

(’t Zandt, Eenum, Leermens, Oosterwijtwerd, Zeerijp, Zijldijk)

Het is alweer enige maanden geleden dat we berichten dat er een Historische vereniging “Dorpen oud Gemeente ’t Zandt” in oprichting is. Inmiddels liggen de concepten van de statuten en een huishoudelijk reglement ter beoordeling bij de Notaris. Over niet al te lange tijd verwachten we dat de vereniging officieel kan starten en deze kan worden ingeschreven in het zogenaamde verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel. Reden waarom we nu de fase ingaan waarin we graag willen weten hoeveel belangstelling er is lid te worden van deze vereniging. We hebben al de nodige reacties gehad van mensen die hebben aangegeven lid te willen worden. Daarom nu via de dorpskranten het verzoek om aan het bestuur van de vereniging uw mogelijke interesse in een lidmaatschap kenbaar te maken. De kosten van een lidmaatschap zullen in deze startfase vooreerst beperkt zijn en zullen later nader worden bepaald. We zijn een startende vereniging waarvan de activiteiten in de loop van de tijd zich (hopelijk) verder gaan ontwikkelen. Daarin willen we ook de bestaande historische en zeer bijzondere bibliotheek van het Luitje Hoeksemafonds nadrukkelijk betrekken en in de belangstelling zetten. Er zullen lezingen worden georganiseerd over de regionale historie en daarnaast zullen we voor de 6 dorpen ook onderzoek naar onze plaatselijke – en interessante geschiedenis gaan doen. Heeft dat ook uw interesse meldt u dan aan. 

Dit kan bij Johanna Kroes email: johannakroes@gmail.com

Namens het bestuur van de Historische Vereniging i.o.

Bram van Dam 

Reacties zijn gesloten.