Overzicht gerelateerd aan aardbevingen

Informatieoverzicht van de gemeente Loppersum gerelateerd aan gaswinning en aardbevingen.

Wat moet ik doen bij een aardbeving?
Een aardbeving duurt meestal slechts enkele seconden dus op het moment dat er een aardbeving is, kunt u weinig doen. Welke voorbereidingen kunt u zelf nemen? Welke voorbereidingen treffen de instanties? Voor meer informatie verwijzen we naar:
Risicowijzer Groningen (www.risicowijzer.groningen.nl )
Wees voorbereid, Bescherm, Controleer: Omgaan met aardbevingsrisico’s (www.namplatform.nl)
Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen (www.veiligheidsregiogroningen.nl )

U heeft aardbevingsschade en wilt dat laten repareren: Schadeformulier NAM
Voor het melden van schade kunt u terecht bij NAM. Op www.namplatform.nl vindt u een schadeformulier. Heeft u reeds een contactpersoon, dan kunt u hier contact mee opnemen.

Waardedaling van uw huis bij verkoop woning na 25 januari 2013: Aanvraagformulier Waarderegeling NAM
Indien u uw woning, heeft verkocht en geleverd na 25 januari 2013 en meent bij de verkoop van uw huis aantoonbaar waardedaling te hebben ervaren als gevolg van aardbevingen, dan kunt u een compensatieaanvraag indienen bij NAM. Meer informatie over de Waarderegeling vindt u op www.namplatform.nl.

Versterken van uw woning of bedrijfsgebouw: de Dialoogtafel
Wellicht heeft u vragen over het versterken uw woning of (bedrijfs)gebouw en de financiering daarvan. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een regeling om vragen en voorstellen hierover af te wikkelen. Op de website van de Dialoogtafel www.dialoogtafelgroningen.nl wordt informatie verstrekt zodra er meer duidelijkheid is. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@dialoogtafelgroningen.nl

U komt er niet uit met NAM omtrent schadeherstel, waardedaling of versterken van uw huis of gebouw?
Wanneer u een klacht heeft over de schadeafhandeling door de NAM dan kunt u dit melden bij de Ombudsman Gaswinning Groningen, de heer Leendert Klaassen. U kunt hem telefonisch bereiken onder nummer 088-223 44 55 of via de mail info@onafhankelijkeraadsman.nl.

U verkeert in grote nood ten gevolge van de bevingen
Wanneer u door de aardbevingen in nood verkeert, kunt u terecht bij een onafhankelijke commissie (sinds 15 april 2014 actief). Het gaat om bijzondere situaties waarbij mensen psychische, medische, sociale of financiële problemen hebben of een combinatie daarvan. Op de website www.vangnetbijzonderesituaties.nl geeft de commissie informatie over de regeling en haar manier van werken. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, kunt u een schriftelijk verzoek t.a.v. burgemeester Rodenboog indienen. Dat kan per e-mail via gemeente@loppersum.nl of per post via Postbus 25, 9919 ZG, Loppersum. Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van uw verzoek dan kunt u bellen met het KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum (0596-548200).
Gezond omgaan met spanningen bij aardbevingen
De aardbevingen hebben een grote invloed op de gevoelens van veiligheid. Zowel GGD Groningen (www.ggd.groningen.nl) als Lentis (www.lentis.nl) kunnen u helpen met deze spanning om te gaan.

Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG)
Er is een permanent ’Regionaal Informatiepunt Gaswinning’ (afgekort RIG) in het gemeentehuis van Loppersum gevestigd voor vragen en informatie over gaswinning / aardbevingen. De openingstijden zijn als volgt:
•    Op maandag t/m woensdag van 8.30 tot 16.30 uur;
•    Op donderdag van 8.30 tot 18.00 uur;
•    Op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er een medewerker van de NAM aanwezig (met uitzondering van week 30 t/m 33).

Het informatiepunt is telefonisch bereikbaar via het nummer van de gemeente Loppersum, 0596-548200 of per e-mail via gemeente@loppersum.nl. Er worden door het Regionaal Informatiepunt Gaswinning regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. Publicaties hierover vindt u op www.loppersum.nl en in de lokale huis aan huis bladen.

Aardbevingsbestendig bouwen; NEN-norm
Het Interim Advies betreft de voorlopige uitgangspunten voor nieuwbouw onder aardbevingsbelasting in de provincie Groningen. Voor meer informatie kijk op www.nen.nl.

Nieuwbouwstimuleringsfonds; NAM
Het doel van het stimuleringsfonds voor nieuwbouw is om innovatie in aardbevingsbestendiger bouwen te stimuleren. In aanloop naar de definitieve vorm van dit fonds, wordt een beperkt aantal nieuwbouwprojecten behandeld in een proef. Daarin wordt financiële en technische ondersteuning geboden aan geselecteerde nieuwbouwprojecten.

U kunt uw interesse voor een bijdrage uit het fonds kenbaar maken door een e-mail te sturen naar nieuwbouw@nam.nl. Het fonds is onderdeel van het akkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen’. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit stimuleringsfonds. NAM zal op basis van maatwerk wel de mogelijkheid bieden aan mensen om aanspraak te maken op ondersteuning.

Waardevermeerdering; Dialoogtafel
Er wordt een tijdelijke regeling gemaakt voor huiseigenaren om hun woningen te verbeteren met energiebesparende maatregelen. Deze regeling gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 17 januari en totdat er een definitieve regeling is. Er kan een bijdrage worden gekregen tot een maximum van 4000 euro. De provincie neemt het voortouw om de tijdelijke regeling verder uit te werken.

Tot slot
Naast de eerder genoemde maatregelen is er een pakket van maatregelen afgesproken tussen de provincie, het Ministerie van Economische Zaken, de negen gemeenten en de NAM over leefbaarheid, economisch perspectief en duurzaamheidinitiatieven. De leden van de Dialoogtafel, waaronder de gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven, zijn druk bezig plannen te ontwikkelen waarmee de leefbaarheid wordt versterkt en waarmee een betere economische toekomst voor de regio kan worden gebouwd. Uw vragen of opmerkingen over deze maatregelen kunt u per e-mail aan de Dialoogtafel richten via: info@dialoogtafelgroningen.nl.
Diverse links websites:

www.dialoogtafelgroningen.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

www.tcbb.nl

www.veiligheidsregiogroningen.nl
www.risicowijzer.groningen.nl
www.provinciegroningen.nl

www.knmi.nl

www.sodm.nl
www.ggd.groningen.nl
www.lentis.nl
www.vangnetbijzonderesituaties.nl
www.nen.nl

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.