Uitnodiging inloopbijeenkomsten Herindelingsontwerp

Uitnodiging inloopbijeenkomsten Herindelingsontwerp

De eerste formele stap op weg naar Onze Nieuwe Gemeente is gezet: met het Herindelings-ontwerp hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum op 29 november 2018 unaniem ingestemd. De Raadsklankbordgroep, de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen uit tijdens een inloopbijeenkomst verder kennis te nemen van het Herindelingsontwerp.

In de drie gemeenten

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten in de drie gemeenten:
Dinsdag 15 januari 19.30 – 21.00 uur Stedum Hervormd Centrum
Dinsdag 15 januari 19.30 – 21.00 uur Delfzijl Gemeentehuis
Woensdag 16 januari 19.30 – 21.00 uur Appingedam MFC Kabzeël
Donderdag 17 januari 19.30 – 21.00 uur ’t Zandt Dorpshuis
Donderdag 17 januari 19.30 – 21.00 uur Middelstum Vita Nova
Maandag 21 januari 19.30 – 21.00 uur Loppersum Gemeentehuis

Inhoud van de bijeenkomst

Bij de inloopbijeenkomst zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in de gelegenheid te spreken met raadsleden en collegeleden over het Herindelingsontwerp. Zij kunnen zich door hen laten informeren.
De tekst van het ontwerp is die avond beschikbaar; die is ook in te zien op de gemeentelijke websites www.appingedam.nl, www.delfzijl.nl en www.loppersum.nl.
Het Herindelingsontwerp ligt tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage. U kunt digitaal een zienswijze indienen, schriftelijk of mondeling. Informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.

Herindelingsontwerp

In het Herindelingsontwerp zijn de grenzen van de nieuwe gemeente, de samenstelling van de partners, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde Herindelingsdatum (1 januari 2021) opgenomen. Ook zijn in het Herindelingsontwerp de motieven voor de herindeling, het ‘waarom’ en de meerwaarde van de samenvoeging van de nieuwe gemeente
beschreven en onderbouwd. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen, duurzaamheid en financiële consequenties aan de orde. Daarnaast staat in het Herindelingsontwerp de strategische visie op de nieuwe gemeente.

Naam voor nieuwe gemeente

Het is ook mogelijk op deze avond namen in te dienen die geschikt zijn voor de nieuwe gemeente. Daarvoor zijn ansichtkaarten beschikbaar die dan meteen ingeleverd kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.