Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010 – 2030

Namens de plaatselijke politieke partij “LoppersumVooruit”:

Het “Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010 – 2030 is “uit”! :  dit Plan brengt de huisvestingsvoorzieningen voor 0 – tot 12 – jarigen in de gemeente Loppersum in kaart en geeft een “visie” voor de middellange – en lange termijn in verband met “de krimp”, zeggen ze!

Deze gemeente telt dertien basisscholen, zes peuterspeelzalen en Kids2b voor de kinderopvang.
Het blijkt dat er alleen maar zogenaamde brede (openbare en christelijke, al dan niet gefuseerd, wat nog niet duidelijk is!) scholen met geïntegreerde kindvoorzieningen (peuterspeelzalen, voor – en naschoolse opvang en Kids2b) overblijven in de dorpen Middelstum en Loppersum, plus een extreem gereformeerde regio – school in Middelstum (de Prof.Holwerdaschool, die niet meedoet in dit verhaal).
Dat wordt een gigantische kaalslag op het verdere platteland van deze gemeente, zoals ik al veel eerder had voorspeld.
De leefbaarheid in de dorpen zal daar zeer onder te lijden hebben, maar daar wordt in het hele stuk niet over gepraat! De kinderen, de ouders en het onderwijzend personeel zijn niet gehoord! Zoals gewoonlijk gaat het weer over de hoofden van de direct betrokkenen heen! Dit is een ramp!
Ook de “Dieftilschool”, een gezellige, goed geoutilleerde, school (net opgeknapt!), stammende uit 1935, voor de dorpen Oosterwijtwerd, Leermens en Eenum, gaat dus binnen een paar jaar dicht! En voor dorpen als ’t Zandt, Stedum, Wirdum, Westeremden, Zijldijk en Garrelsweer geldt hetzelfde, hoewel in één optie de mogelijkheid wordt open gehouden dat er in Stedum wellicht een dorpsschool blijft (maar van die optie verwacht ik niets!).
Wij, als partij in de oppositie, zullen ons hiertegen met hand en tand verzetten en we roepen een ieder op, in elk geval de drie dorpsverenigingen, de ouders en de kinderen, met ons samen op te trekken in de strijd! Van de coalitie (CDA, CU, Gemeentebelangen / D66, VVD) hebben we niets te verwachten! Dit is (waarschijnlijk) door hen al lang “voorgekookt”!
We kunnen ons voorstellen dat er iets moet gebeuren,in elk geval verplichte fusies tussen openbare en christelijke scholen, maar dat er in het (nagenoeg) oosten en zuiden van onze gemeente géén school overblijft, dat pruimen wij niet!

Groeten:  Jim J. Lambeck, raadslid LoppersumVooruit.

Jimmy

gaf aan lid te willen blijven

Reacties zijn gesloten.