Bericht van de gemeente – jeugdsportfonds en het Kind pakket

Persbericht gemeente LoppersumTijdens de bijeenkomst met de sportverenigingen eind maart jl. is o.a. een presentatie gegeven door stichting Leergeld. Daarbij is uitleg gegeven over het jeugdsportfonds en het Kind pakket.

De afspraak is daarbij gemaakt dat jullie nog een nadere toelichting zouden ontvangen.

Er hebben zich in de laatste maanden echter een aantal belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen voorgedaan op dit gebied. Dat is dan ook de reden dat wij jullie tot nu toe nog geen informatie hebben toegezonden.

In de bijlage vinden jullie nadere informatie.

Na de zomervakantie willen we nog een PR bijeenkomst organiseren, waarvoor u dan ook een uitnodiging zult ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Henk Medema

Medewerker afdeling Welzijn

Bijlage:

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de sportverenigingen eind maart jl. stuur ik jullie hierbij een nadere toelichting over Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds.

Wat doen deze stichtingen?

Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maakt het voor kinderen uit minima-gezinnen mogelijk mee doen aan allerlei activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn, door de contributie van deze activiteiten/attributen te vergoeden. Denk hierbij aan schoolreisjes, sporten of culturele activiteiten, maar bijvoorbeeld ook aan sportkleding.

Ruim gezegd: Het doel van deze organisaties is te voorkomen dat kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten. En er zo voor te zorgen dat deze kinderen niet in een sociaal isolement terecht komen.

Uitgebreide informatie vindt u op de websites die hieronder vermeld zijn.

Stichting leergeld: http://www.leergeld.nl/appingedam/

Jeugdsportfonds: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen/

Jeugdcultuurfonds: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/groningen/

Werkwijze in gemeente Loppersum:

Wanneer komen kinderen in aanmerking?

Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, kunnen een aanvraag indienen voor een vergoeding.

Bij wie de aanvraag doen?

Stichting Leergeld zal voor de gemeente Loppersum alle aanvragen behandelen; zij heeft de rol van intermediair. Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers die naar de desbetreffende gezinnen toe gaat. Ze verzorgen de aanvraag en letten er eveneens op, dat het kind ook daadwerkelijk naar de sportvereniging, de muziekles of op schoolreis gaat.

Om in aanmerking te komen voor Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds moet een aanvraagformulier worden ingediend bij: http://www.leergeld.nl/appingedam/doe-een-aanvraag/.

U kunt eventueel ook contact opnemen met de coördinatrice, mevrouw Gita Keizer, bereikbaar per mail: leergeldadl@hotmail.com of per telefoon: 06-15598850.

Kindpakket.nl

De gemeente Loppersum gaat zich binnenkort aansluiten bij kindpakket.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende fondsen zoals Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en de deelnemende gemeenten. Het doel van deze samenwerking is om het mogelijk te maken, op een gemakkelijke/laagdrempelige manier aanvragen te doen.

Bij het van start gaan van kindpakket.nl zal een bijeenkomt georganiseerd worden, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

Reacties zijn gesloten.