Kort verslag vergadering dorpsbelangen

Donderdagavond 13 november 2008 waren 31 dorpsbewoners aanwezig op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd.

Er stonden 15 agendapunten ter behandeling op de lijst. Over belangrijke zaken als het jaarverslag, de dorpsvisie en de daarvan afgeleide commissies en de activiteiten werd uitgebreid gediscussieerd.
De functie en positie van de afzonderlijke Verenigingen van Dorpsbelangen in de regio werd toegelicht.

Nico v.d. Akker deed verslag van de speeltuincommissie en legde het verzoek neer nieuwe commissieleden te werven.

Yolanda van Nieuwkoop heeft het initiatief voor de website gelanceerd en deed het verzoek aan leden om zich voor een websitecommissie aan te melden.

Marika Meijer bracht verslag uit over wat de Plaatselijke Commissie van de SOGK afgelopen jaar heeft gedaan en wat er met de Mariakerk gebeurt.

Bestuurswisseling.

Door samenloop van omstandigheden (o.a. studie) traden 4 leden tegelijk af.
Francis Pothof en Ronald Pras zijn met algemene stemmen in het bestuur van dorpsbelangen gekozen. Tobias Albronda, Luut v.d. Kooi, Regina Heikens en Truus Loor werden door Klaas van der Veen bedankt voor hun langdurige zitting in het bestuur.

Dorpshuis accomodatie

De Stichting Dorpshuis Accommodatie wordt in het bestuur van Ver. Dorpsbelangen vertegenwoordigd door Klaas van der Veen. Jimmy Lambeck deed verslag over de huidige stand van zaken van het café c.q. de accommodatie dorpshuis.

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.