Meldpunt openbare ruimte

Meldpunt Openbare Ruimte

Heeft u een melding over bijvoorbeeld slechte bestrating, kapotte verlichting, een riolering die zorgt voor overstromende putten of het groenonderhoud? Dan kunt u dit melden via https://eemsdelta.nl/iets-melden

Via het meldpunt op de website kunt u met uw mobiele apparaat gemakkelijk een foto uploaden van uw melding.

Geef als het om kapotte straatverlichting gaat ook het lantaarnpaalnummer door. Het nummer vindt u op een sticker op de lantaarnpaal. Het nummer bestaat uit 1 letter en 4 cijfers.

Voor een dringende storing of een melding waar uit veiligheidsoverwegingen direct actie op moet worden ondernomen, kunt u bellen naar 14 05 96.

Voorbeelden van meldingen voor meldpunt openbare ruimte:

  • een scheve stoeptegel
  • een omgewaaide boom
  • zwerfafval
  • iets wat vernield is
  • overlast
  • een kapotte container
  • een verstopt riool
  • ongedierte
  • kapotte straatverlichting of verkeerslichten

App van gemeente Loppersum

De voormalige gemeenten Delfzijl en Loppersum hadden een app. Met de app kon u een melding doen over de openbare ruimte. De apps doen het niet meer. U kunt de app op uw mobiele apparaat verwijderen.

Reacties zijn gesloten.