Nieuwe gemeente Eemsdelta

Logo gemeente EemsdeltaEind 2020 zijn de gemeente Loppersum samen met Delfzijl en Appingedam opgegaan in één nieuwe gemeente Eemsdelta, met ruim 45.000 inwoners. De officiële herindelingsdatum was 1 januari 2021. Er is hiervoor een nieuwe wet uitgevaardigd die is gepubliceerd in het Staatsblad van 16 juli 2020

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Eemsdelta ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Eemsdelta

Voor de op te heffen gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum wordt de nieuwe gemeente Eemsdelta aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
  • artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
  • artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
  1. Met ingang van de datum van herindeling wordt in bijlage II bij de Crisis- en herstelwet, onder categorie Aa. Overige ruimtelijke projecten, in de tweede kolom van project 20, «Delfzijl» vervangen door «Eemsdelta».
  2. Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel b, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Appingedam, », «Delfzijl, » en «Loppersum, » en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd «Eemsdelta, ».
  3. Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Groningen, «Appingedam, Delfzijl, » en «Loppersum, » en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd «Eemsdelta, ».

Bijlagen waarnaar hierboven verwezen wordt staan op de pagina in het Staatsblad van 16 juli 2020

Adressen gemeente Eemsdelta:

Reacties zijn gesloten.