Nieuwsbrief lente 2014

Nieuwsbrief lente 2014buitenspeeldag

Agenda

16 mei legeflessen actie kleine jeugd

29 mei Dauwtrappen

21 juni Straatspeeldag en BBQ

29 juni Puzzelfietstocht

In maart en april hebben we een aantal leuke activiteiten gehad.

Zo zijn er 27 kinderen mee geweest met het bowlen. Alle kinderen deden heel fanatiek mee.

Na het bowlen hebben we lekkere frietjes met een snack gegeten. Het was een gezellige middag.

Op eerste paasdag hebben we het paasvuur ontstoken. Er was ook dit jaar weer heel veel snoeihout gebracht waardoor er weer een mooie grote paasbult was. De weersomstandigheden waren zeer gunstig waardoor er ook veel toeschouwers op af kwamen. Tot laat in de avond was het gezellig in en rond ‘De Boerderij’. Ook voor deze keer willen we de familie van Marum bedanken voor het beschikbaar stellen van hun erf.

Op 2e paasdag hebben de kinderen, na eerst een aantal spelletjes te hebben gedaan met de paashaas, eieren gezocht in het dorp. De foto’s staan op de website.

Vacatures bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden. Dit is te weinig voor alle activiteiten die het bestuur uitvoert of zou kunnen/moeten uitvoeren. We willen jullie allen dan ook vragen nogmaals te overwegen om lid te worden van het bestuur. We streven naar een bestuur van 6 of 7 personen zodat de belasting per persoon minimaal zal zijn.

We rekenen op jullie!!!!!

Aanmelden kan via dorpsbelangen@oosterwijtwerd.net of door contact op te nemen met een van de bestuursleden. (Gerd Berghuis, Mariska Pijper, Magteld Ruiters, Fokje Bakker)

Contributie

Op 4 en 5 juni komen we bij iedereen langs voor de contributie. De contributie is ongewijzigd:

Per gezin 12 euro, voor elke inwonende volwassene die lid is 6 euro en voor alleengaanden

6 euro per jaar. Het zou fijn zijn wanneer iedereen het bedrag contant in huis heeft op deze data.

Flessenactie

Zoals eerder aangekondigd komt de kleine jeugd vrijdag 16 mei bij de deuren langs voor lege flessen. Hiermee hopen ze zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het jeugdkamp. Het jeugdkamp is op 31 mei en 1 juni. Alle kinderen die mee mogen hebben hiervoor al een uitnodiging gehad. Heb je je nog niet opgegeven en wil je toch graag mee laat het dan even weten.

Dauwtrappen

Op hemelvaartsdag, 29 mei, gaan we weer vroeg in de ochtend dauwtrappen. Er wordt een leuke wandelroute uitgezet waarna we met elkaar ontbijten in ‘De Boerderij’. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort.

Straatspeeldag en BBQ

Op zaterdag 21 juni houden we de dorpsBBQ. ‘s middags is er voor de kinderen de straatspeeldag. Voor aanmelding voor de BBQ volgt binnenkort een aparte uitnodiging. De briefjes voor de aanmeldingen worden op 4 en 5 juni samen met de contributie weer opgehaald.

Pompoenenwedstrijd

Vorig jaar hebben voor het eerst een pompoenenwedstrijd gehouden. Dit was een groot (letterlijk) succes. Er zijn kleine maar ook hele grote pompoenen gekweekd. Ook dit jaar houden we deze wedstrijd weer. Bij deze nieuwsbrief ontvangen alle kinderen pompoenzaadjes. Tijdens Halloween, in oktober, worden de resultaten gemeten en wordt de winnaar bekend gemaakt.

We wensen iedereen heel veel succes bij het kweken en hopen op heel veel grote pompoenen tijdens Halloween.

Pompoen

We hopen jullie allen te ontmoeten bij de geplande activiteiten!!

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.