Nieuwsbrief Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd 2019

Nieuwsbrief december 2019
Activiteiten Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Jaarwisseling Oud en Nieuw

Ook het nieuwe jaar 2020 willen we feestelijk ingaan met een groot siervuurwerk
Daarom is iedereen vanaf 00.00 tot 2.00 uur hartelik welkom op het pleintje tegenover de
misery waar men kan genieten van een drankje en een hapje.

Oliebollen
Met of zonder krenten €5.00 per zak ( 10 stuk)
Deze kunnen nog tot en met 28 december 2019 besteld worden.
De opbrengst zal ten goede komen aan de Vereniging Dorpsbelangen

Oud papier
Zaterdag 4 januari 2020 zal weer oud papier opgehaald worden.
Zet dan a.u.b’s morgens vanaf 9.00 uur het papier gebundeld bij de weg.
Ook vragen wij nog mensen die bereid zijn op de volgende data’s:
6 of 7 maart,
1 of 2 mei,
3 of 4 juli,
4 of 5 september
het papier op te halen.
Hiervoor kan men zich aanmelden bij Sven Dijkstra, Ripperdaweg 19

Nieuwjaarsvisite
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigd u allen uit voor de
Nieuwjaarsvisite, welke onder voorbehoud zal worden gehouden op zaterdag 18 januari
2020. Na het officiele gedeelte zal er een PubQuiz georganiseerd worden. Hierover zal later
nog bericht volgen.

AED
In het voorjaar van 2020 zullen er herhalingslessen plaats vinden.
Deze les zal door een kaderinstructuur van de EHBO vereniging afd.Delfzijl worden begeleid.
De kosten zijn € 5.00 per persoon. Vereniging Dorpsbelangen neemt de overige kosten zoals
koffie/thee, zaalhuur,docentkosten, enz. voor hun rekening. Opgeven bij Harmien van der
Werff Poort
ook als je geen AED hebt gehad, maar die wel graag zou willen volgen,
schroom dan niet en geef je hiervoor op.

Het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd wenst alle inwoners

Een Voorspoedig, maar vooral een Gezond 2020.

Reacties zijn gesloten.