Ondertekening CJG convenant op 6 oktober 2011


_____________________________________________________________
Persbericht
Loppersum, 3 oktober 2011

Ondertekening CJG convenant op 6 oktober as

Donderdag 6 oktober aanstaande ondertekenen de partners (Jeugdzorg, GGD en SW&D) en de verantwoordelijk wethouders van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum in het gezondheidscentrum Overdiep in Appingedam het CJG convenant. Deze ondertekening is een officiële bekrachtiging van de samenwerking tussen de drie gemeenten en de drie partners. Op 15 september 2011 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) haar deuren reeds geopend en is de website www.cjgdal.nl reeds live gegaan.

Taken CJG
Bij het CJG kunnen ouders en jongeren, maar ook professionals terecht voor vragen over opvoeden en opgroeien. Maar ook voor advies en ondersteuning kunnen zij terecht bij het CJG. Het CJG heeft tot taak zo vroeg mogelijk en zo dichtbij mogelijk ouders en kinderen ondersteuning te bieden waar nodig.
Het Rijk en de gemeenten willen dat er in 2011 een landelijk dekkend netwerk van CJG’s is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een CJG. De gemeente maakt afspraken met organisaties die voor de uitvoering zorgen.

Afspraken CJG Delfzijl, Appingedam, Loppersum
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en de drie partners ( Bureau Jeugdzorg, GGD en welzijnsstichting SW&D) hebben in het convenant de volgende afspraken met elkaar gemaakt;

  • Optimaal samen de basisfuncties van het CJG, zoals informatie, advies, lichte hulp en toeleiding naar zorg goed regelen in het CJG
  • Samen optrekken in de doorontwikkeling van het CJG en samen vormgeven aan toekomstig preventief jeugdbeleid van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Week van de Opvoeding
Het CJG organiseert  in de landelijke week van de opvoeding (10 t/m 17 oktober) een groot aantal activiteiten die met opvoeden en opgroeien te maken hebben. Er is aandacht voor kinderen, maar ook voor de ouders en de professionals. De activiteiten worden verspreid over Delfzijl, Appingedam en Loppersum georganiseerd, en zijn voor alle inwoners van de DAL gemeenten toegankelijk. Van opvoeddebat tot speurtocht, van praten over je baby tot over je puber; het kan allemaal. Een mooie kans om ervaringen over opvoeden te delen. Alle activiteiten in de Week van de Opvoeding worden door het CJG gepresenteerd op de website: www.cjgdal.nl en in week 40 staat er een speciale CJG pagina in de bekende huis-aan-huis- bladen in de drie gemeenten.

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.