Presentatie Oosterwijtwerd van 8 februari 2023

Dorpsgenoten,

Hierbij ontvangt u de presentatie van 08-02-2023 van de Werkgroep Duurzaam Dorp.
Het was een leerzame avond en wij hopen dat u dat ook zo ervaren heeft.

We zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelen en op niet al te lange termijn weer kijken of er behoefte is aan een vervolg overleg.

Vriendelijke groet,

Werkgroep Duurzaam Dorp

Reacties zijn gesloten.