Stichting Commizzie ’t Zandt subsidie aanbod projecten

Stichting Commizzie ’t Zandt wil graag bijdragen aan duurzame
projecten in de dorpen van de voormalige gemeente ’t Zandt alsmede Godlinze voor zover passend in de doelstelling.
Het afgelopen jaar heeft de Stichting bijgedragen aan het kerkpad in Oosterwijtwerd, het herdenkingsboekje van de begraafplaats in ’t Zandt en de restauratie van het kerkhof in ’t Zandt.
Meer informatie op: www.swiba.nl/Stichting.php
Subsidies kunnen, voorzien van uitgebreide motivatie, schriftelijk per post of digitaal worden aangevraagd.
Het stichtingsbestuur bepaalt of en hoeveel wordt gesponsord en is niet gehouden tot enige motivatie.
Corr. adres:
Stichting Commizzie ’t Zandt
Hoofdstraat 120
9915 PH ’t Zandt
info@swiba.nl
Bestuur St Commizzie ‘t Zandt

Reacties zijn gesloten.