Vraagje

‘vraagje …’

Beste dorpsgenoten,
Het rapport ‘Draagvlakonderzoek Dorpshuis Oosterwijtwerd’ is inmiddels beschikbaar. Exemplaren liggen ter inzage in de kerk en in het kijkkastje op het dorpsplein; u kunt er ook even een lenen bij een van de werkgroepleden.
Uit de enquête blijkt dat 18% van de respondenten kiest voor nieuwbouw. We schreven dat ook al in de nieuwsbrief van 21 december 2020.
Als we nu de haalbaarheid willen gaan onderzoeken van twee mogelijke opties (bestaande bouw en nieuwbouw) dan doet zich de vraag voor wáár een eventueel nieuw te bouwen dorpshuis zou kunnen komen.
Over een mogelijke locatie horen we graag uw mening. Welk perceel leent zich volgens u voor een dorpshuis? U hoeft zich niet uitvoerig bezig te houden met de vraag of het door u beoogde perceel momenteel te koop is, bebouwd mag worden of betaalbaar zal zijn. Met die vragen zal de werkgroep aan de slag gaan. Graag horen we van u wat u een geschikte plek vindt; denk daarbij wel aan een oppervlakte van plm 200 m2, een beetje groen rondom een dorpshuis is natuurlijk fijn.
Uw suggesties zijn ons heel welkom en dat mag – voor deze keer – ook anoniem.
Inleveren svp vóór 20 januari a.s., schriftelijk, op Dorpstraat 1 of via mail fgmpothof@hetnet.nl of telefonisch 06.12197865;
de dorpsapp lijkt ons in dit geval geen geschikt communicatiemiddel.
We zijn benieuwd! Alvast dank voor uw meedenken!
Werkgroep Dorpshuis
Harmien, Sven, Carina, Luut, Janke en Francis

Reacties zijn gesloten.