Sociale toekomst – bijeenkomst

De sociale toekomst van ons dorp gaat over samenleven en leefbaarheid. Dat gaat ons allemaal aan! Allerlei initiatieven pakken we nu al op zoals: ontmoeten en cultuur. Daarbij wordt het verantwoordelijk zijn voor elkaar en onze eigen omgeving steeds belangrijker. Samen de schouders er onder zetten is van groot belang om zaken voor het dorp en de inwoners voor elkaar te krijgen.

Lees verder