Trafo huisje

Geachte dorpsgenoot,

Om zo veel mogelijke reacties van onze dorpsbewoners te mogen ontvangen over het verplaatsen van de trafostation van Enexis, staande Dorpstraat 13 naar het centrum van het dorp dit berichtje aan de inwoners van Oosterwijtwerd.

Volgens Enexis moet de trafostation vervangen worden. Door o.a. toevoer elektra van zonnepanelen voldoet het huidige systeem niet meer aan de eisen van deze tijd en moet er een zwaardere station komen, zodat gelijkmatige netspanning in het dorp gewaarborgd kan worden.

( dit betreft de Ripperdaweg en een gedeelte van de Damsterweg; o.a. boerderij achter het kerkhof)
Voor een trafostation is de volgende ruimte nodig:
Lengte 3 mtr. Breedte 1,5 mtr.  En is 1.80 mtr. hoog.
Voor bereikbaarheid ligt er om heen een tegelpad van ± 90 cm. breed, vervolgens wordt er om heen een hek geplaatst en om het aanblik te maskeren worden er struiken of klimplanten aangeplant.

Opties:

1* bij het pleintje, hoek woning Tim, Ripperdaweg en tuin Johan, Dorpstraat. maar i.v.m. eerdere gemaakte plannen betreffende inrichting pleintje is dit voor ons geen optie.

2* achter in het volleybalveldje naast woning Ripperdaweg 5

3* vervanging terplekke Dorpstraat 13, deze optie is niet aan de orde

4* voorkant speeltuin; suggestie Enexis naast Ripperdaweg 6.

suggesties bestuur Dorpsbelangen; in de speeltuin niet aan de voorkant, maar aan de achterzijde/achter de kabelbaan.

Graag uiterlijk maandag 15 februari hierover jullie mening ,zodat er een besluit kan worden genomen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd,

Harmien van der Werff-Poort

Reacties zijn gesloten.