Uitnodiging bijeenkomst 28 maart 2012

Uitnodiging aan de inwoners van Oosterwijtwerd voor bijeenkomst op 28 maart 2012.

De gemeente Loppersum organiseert met de Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd een bijeenkomst over de inrichting van de kern van het dorp.

Doel van de bijeenkomst is om samen met het dorp tot een schets te komen van de openbare ruimte, met daarin aandachtspunten die de gemeente in het beheer en onderhoud kan oppakken en onderdelen waarbij het initiatief uit het dorp kan komen.
Deze zogenaamde agendastellende schets is de basis voor vervolgactiviteiten.

In de bijeenkomst geven de heren J. Stoel (wethouder) en M. Smit (teamleider BOR) nadere toelichting. Vanuit de dorpsvisie ‘Een leefbaar Oosterwijtwerd voor nu en in de toekomst’ zal de heer M. Dijkstra  MDLandschapsarchitecten) met u knelpunten, kansen en wensen inventariseren. Ook komt aan de orde het instellen van een klankbordgroep, die bij het vervolgtraject wordt betrokken.

We nodigen u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst op:

Woensdag 28 maart 2012,20.00 uur,
in De Boerderij, Schoolweg 2,9911 PA Oosterwijtwerd.

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.