Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering

Nu de omgangsregelingen enigzins lijken te versoepelen heeft het bestuur besloten om op donderdag 1 juli 2021 een Algemene Leden Vergadering te houden. (onder voor behoud coronamaatregelen) u krijgt nog plaats, tijd, agenda, de notulen van de laatste bijeenkomst van 1 sept. 2020, Jaarverslag, Financieele verslag, enz in uw bus.

Eén van de agendapunten zal zijn: Bestuursverkiezingen. Daarom vragen wij aan de leden of er iemand bereid is om zitting in het bestuur te nemen en zich kandidaat te stellen.

Schuur of -garageverkoop

We vragen aan de inwoners uit ons dorp of er belangstelling bestaat voor een schuurverkoop, zodat we nog dit jaar een schuur/garageverkoop kunnen organisereren. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om mee te doen. Vanaf je eigen oprit kun je spulletjes verkopen, maar je mag ook jouw hobby presenteren. Indien je belangstelling hebt en mee wilt doen, graag even doorgeven aan het bestuur.

Oud papier

Zaterdag 3 juli zal er weer oud papier worden opgehaald. Graag voor 9 uur goed verpakt aan de weg zetten. Houd a.u.b. rekening met de mensen die lopen en maak de dozen niet te zwaar. Verzoek om lege dozen opgevouwen bij de weg te zetten. Volgende data: 4 september, 6 november

Met vriendelijke groet namens het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Reacties zijn gesloten.