Vergadering ijsclub dinsdag 13 januari

Op dinsdag 13 januari 2009 is de jaarvergadering van de ijsclub Oosterwijtwerd

plaats: in het dorpshuis Leermens

Tijd: 20:00

Dit keer is er weer een bestuursverkiezing. Drie bestuursleden treden af waarvan één  niet herkiesbaar. Gerzon Loor heeft zich voor deze functie kandidaat gesteld. Tegenkandidaten kunnen dit tot 5 minuten voor de vergadering kenbaar maken bij het bestuur.

Inwoner van Oosterwijtwerd en nog geen lid van de ijsclub? Meld je aan bij de voorzitter: Nico van de Akker

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.